Göm menyn

Errata för labbompendium

Följande lista upptar de fel som finns i labbkompendiet för TDDC66/TDDC67 hösten 2010.

  • s. 24 I det första stycket med programkod i övning 207 har de två sista raderna fått för många parenteser. Det ska givetvis inte vara parenteser runt variabeln par-i-par. (2010-09-22)

Följande lista upptar de fel som finns i labbkompendiet för TDDC66/TDDC67 hösten 2007.

  • s.50 I det sista exempelprogrammet ska det givetvis stå (summa := (summa + n)) och inget annat. (071031)

Följande lista upptar de fel som finns i labbkompendiet för TDDC58/TDDC57 hösten 2006.

  • s.47 I det sista exempelprogrammet ska det givetvis stå (summa := (summa + n)) och inget annat. (061122)

Följande lista upptar de fel som finns i labbkompendiet för TDDB81 våren 2006.

  • s.18 Resultatet av anropet till summera-alla-tal ska givetvis bli 12 och inget annat. (060202)

Följande lista upptar de fel som fanns i labbkompendiet för TDDC80 hösten 2004 och TDDB81 våren 2005.

  • s.29 I körexemplet i övning 303 ska svaret givetvis innehålla lika många tal som anropet. Det ska vara två treor i den resulterande listan. (050216)
  • s.36 Anropet i exemplet i uppgift 4D är felaktigt. Det ska givetvis vara (ledigt 'pelle 20 'jan "08:00" "18:00"). (050114)
  • s.44 I första stycket ska följande mening helt strykas: För detta ska du använda de hjälpfunktioner som du definierade i den föregående uppgiften. Dessa hjälpfunktioner finns numera tillgängliga i filen kalkyl.cl vilket anges på andra ställen i texten. (050127)
  • s.52 I första stycket ska det givetvis stå uppgift 6D och inget annat. (050126)

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2010-09-22