Göm menyn

Almavis användarguide

Almavis är ett grafiskt gränssnitt till almanackslabben. Det har tre olika vyer där man ser sina bokningar på olika vis. Beroende på hur man startar Almavis så ser man olika vyer. För att starta Almavis måste du först ladda in all kod - sedan använder du funktionen visa-grafiskt för att starta det grafiska gränssnittet.

Start

Först och främst måste koden för almanackan vara laddad. Du kan testa med antingen den kompilerade versionen eller källkodsversionen. För att ladda in koden så att vi kan köra Almavis så utför följande funktion:

(load "/home/TDDC67/lab/almavis/almavis.cl")

Du kommer att få se en del meddelanden och varningar som kan ignoreras. För att sedan starta Almavis, använd funktionen visa-grafiskt på något av följande vis:

(visa-grafiskt '(ditt-almanacksnamn))
(visa-grafiskt '(en-almanacka en-annan-almanacka))

Såklart går det att ha med så många almanacksnamn man vill i listan. Almavis startar och visar dig årsvyn för alla almanackorna. Längre ner kan du läsa om hur den vyn fungerar. Det finns två andra vyer också, månadsvyn och dagsvyn. För att starta Almavis i månadsvyn, tala om vilken månad du vill titta på såhär:

(visa-grafiskt '(min-almanacka) 'september)

Vill du komma till dagsvyn för ett speciellt datum så gör såhär:

(visa-grafiskt '(min-almanacka) 'maj 12)

Allmänt

Ok! Nu när du vet hur man startar Almavis undrar du säkert vad många av sakerna i de olika vyerna innebär. Innan jag förklarar det så ska jag tala om några allmänna saker:

Om det inte går att klicka på möten, månader, dagar och annat, prova att stänga av Num Lock.

Trycker du på knappen Almanackor så ser du vilka almanackor som finns definierade. Du kan trycka på en av dem för att välja om den ska visas eller inte. Trycker du på en som redan visas så slutar den visas, och vice versa.

När du startart Almavis så går det fortfarande att använda resten av almanackan som förut - du kan boka möten, avboka dem, titta på de datastrukturer som byggts upp, etc. Tyvärr så reagerar inte Almavis direkt på de ändringar du gjort, så för att få Almavis att visa dina ändringar så behöver du trycka på knappen uppdatera.

Almavis känner själv av hur mycket av labben du gjort färdigt, och drar automatiskt nytta av nya funktioner som du implementerat. För att Almavis ska kunna göra det så måste du starta om det när du implementerat en ny funktion. För att detta ska fungera måste du ha döpt dina funktioner rätt. Här är en lista på namn som Almavis förväntar sig att du använder:

  • start-klockslag
  • slut-klockslag
  • längd-av-tidsperiod
  • skapa-tidsperioder
  • första-tidsperiod eller första-tidsperioden
  • resten-tidsperioder
  • tom-tidsperioder
  • överlapp
  • lediga-tidsperioder
  • samma-lediga-perioder

Vad varje funktion ska ta för argument och vad de ska göra hittar du information om i labbhäftet och i den existerande koden.

Årsvyn

I den här vyn så ser du tolv vita rutor, en för varje månad. I de tolv rutorna finns mindre rektanglar, en för varje dag. Dessa rutor visar information om hur många möten som finns bokade den dagen, och om de överlappar varandra.

Innan du implementerat längd-av-tidsperiod så kan rutan antingen vara vit, eller så har den en gul-orange färg som visar antal möten bokade. En ljus gul färg betyder att ett möte är bokat, lite mörkare innebär två möten, och så vidare upp till fyra möten. Efter att du implementerat längdav- tidsperiod så ändrar rutan istället färg gradvis beroende på hur lång tid av dagen som är uppbokad - så en dag där du bokat 2h 30min kommer att vara ljusare än en dag där du bokat 5h 15min.

Innan du implementerat överlapp så är de dagar som innehåller överlappande möten markerade med en liten mörkröd fyrkant i nedre höger hörn. Efter att du implementerat överlapp så syns också var under dagen överlappet finns. Är rutan mörkröd högst upp betyder det att överlappet är på morgonen, är den mörkröd längre ner så betyder det att överlappet finns senare under dagen.

Du kan komma till månadsvyn för ett möte genom att trycka på en av månaderna, eller välja den genom att klicka på knappen visa månad.

Månadsvyn

I månadsvyn så syns en ruta per dag, och i rutan finns rader som representerar möten. Varje ruta kan bara visa ett visst antal möten. Om alla möten för dagen får plats i rutan så har den vit färg. Om det finns fler möten bokade på dagen än som får plats i rutan så blir den orange istället.

Du kan trycka på ett möte för att se all information om det. Precis som i årsvyn så kan du här se mörkröd färg på mötena där de överlappar varandra om du implementerat funktionen överlapp. Här representerar vänster sida av raden början av dagen, och höger sida av raden slutet på dagen. Har du inte implementerat överlapp så syns en liten mörkröd fyrkant längst ner till höger på raden.

Du kan komma till dagsvyn för en dag genom att klicka på den dagens bakgrundsruta. För att se information om ett visst möte så klickar du bara på mötets rad.

Dagsvyn

Här ser vi mötena för en viss dag. Inga konstigheter. Klickar du på ett möte så får du se all information om mötet. Mötena visas i orangea rutor.

Om du har implementerat lediga-tidsperioder och samma-lediga-tidsperioder så visas ljusblåa block till vänster om mötena. Blocken visar de tider som är lediga för alla almanackor som visas just nu. Om du bara implementerat lediga-tidsperioder så kan du se en enskild almanackas lediga tider genom att bara visa den almanackan.

Om ett möte överlappar ett annat och du inte implementerat överlapp så syns en liten röd fyrkant i övre vänster hörn av mötet. Har du däremot implementerat överlapp så kan du se på höger sida av mötet precis var det överlappar med andra möten.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2010-10-06