Göm menyn

Funktionell programmering och Lisp

Informationen på dessa sidor berör kursmomentet Funktionell programmering och Lisp som inleds i kursen TDDC66 Datorsystem och programmering och fortsätter i kursen TDDC67 Funktionell programmering och Lisp. Följande resurser finns tillgängliga:

  • Föreläsningar - översikt över vad som tas upp på varje föreläsning samt använda OH-bilder för utskrift
  • Lektioner - övningar och OH-bilder från lektioner
  • Laborationer - tips om hur man hanterar Allegro Common Lisp via Emacs samt filer som man behöver för att genomföra laborationerna
  • Projekt - anvisningar för hur projektarbetet ska gå till samt information om de olika projekt som finns tillgängliga
  • Exempelsamling - ytterligare övningar (med lösningsförslag) som kompletterar övningarna i labbhäftet
  • Tentaarkiv - de senaste Lisp-tentorna (med lösningsförslag)
  • Labba hemma - information om hur man kan använda IDA:s datorer hemifrån, alternativt installera egna Lisp-system
  • Dokument - övriga dokument som är relaterade till kursen

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-08-02