Göm menyn

Del G: In- och utmatning

Exempel G1

Skriv en funktion läs-objekt som läser ett antal Lisp-objekt och returnerar en lista av dem. Exempel:

 CL-USER(1): (läs-objekt)
 12 (a b c) a
 (12 (A B C) A)

Se svar

Exempel G2

Antag att vi har en lista med kurser. För varje kurs finns information om vem som är examinator och hur många poäng kursen ger. Listan kan t.ex. se ut så här:

  ((programmering haraldsson 6)
  (diskmatte axling 4)
  (kommunikation andersson 2))

Definiera en funktion skriv-kurser som tar en sådan lista och skriver ut den i tabellform. Exempel:

CL-USER(81): (skriv-kurser '((programmering haraldsson 6)
               (diskmatte axling 4)
               (kommunikation andersson 2)))
KURS      EXAMINATOR POÄNG
----      ---------- -----
PROGRAMMERING HARALDSSON   6
DISKMATTE   AXLING     4
KOMMUNIKATION ANDERSSON   2

Se svar

Exempel G3

Gör ett räkneprogram som skriver ut en slumpmässig räkneuppgift på skärmen och hämtar svar från användaren. Programmet meddelar om svaret var rätt eller fel och håller räkningen på antalet rätta svar. För att avsluta matar användaren in något som inte är ett tal. Funktionen (random n) kan användas för att få fram ett slumpmässigt tal i intervallet 0 till n-1. Exempel:

 CL-USER(96): (räkneträning)
 5 - 18 = -13
 Rätt svar!
 
 9 - 3 = 6
 Rätt svar!
 
 0 + 13 = 13
 Rätt svar!

 13 + 10 = 27
 Fel svar!

 4 + 4 = q
 3 rätta svar och 1 felaktiga svar

Se svar


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2004-11-08