Göm menyn

Referenslitteratur

Följande lista upptar böcker och rapporter som finns tillgängliga på nätet. De mest intressanta resurserna finns först i listan.

ANSI Common Lisp
Dokumentation av språket Common Lisp 8.2 direkt från Franz' webbsidor.
Allegro CL version 8.2
Dokumentation av Allegro Common Lisp 8.2 direkt från Franz' webbsidor.
Steele, Guy L. (1989) Common Lisp the Language, 2nd Edition
Lokal referensmanual för Common Lisp med beskrivning av alla funktioner. Denna är mycket praktisk att ha framme när man sitter och programmerar.
Haraldsson, Anders (2005) Hur man använder Allegro Common Lisp via Emacs
Detta är samma introduktion som finns i laborationshäftet.
Steele, Guy L. & Gabriel, Richard P. (1993) Evolution of Lisp
Denna rapport beskriver Lisps tidigare historia och utveckling genom olika implementationer och standarder.
Norvig, Peter (1993) Tutorial on Good Lisp Programming Style
Detta är en serie OH-bilder som diskuterar vad god programmeringssed är och hur den ser ut i Lisp.
Siebel, Peter (2005) Practical Common Lisp
Denna högaktuella bok ger flera exempel på praktiska tillämpningar av Lisp.
Graham, Paul (1993) On Lisp
Graham förjupar sig i olika aspekter av Lisp, framför allt hanteringen av makron och hur denna kan användas för olika konstruktioner.
Touretsky, David S. (1990) Common Lisp: A Gentle Introduction to Symbolic Computation
Detta är en äldre introduktion till Lisp och programmering i allmänhet.

Exempelsamling

Här kan du hitta kompletterande övningar som kan vara till hjälp när du genomför laborationerna eller ska plugga inför tentamen. Exempelsamlingen fanns tidigare tryckt i labbhäftet, men har nu flyttats till kurshemsidan och utökats med lösningsförslag.

  1. Aritmetiska uttryck och enkla funktioner
  2. Lisps datatyper och symboliska uttryck
  3. Rekursiva funktioner
  4. Lambda-uttryck
  5. Högre ordningens funktioner
  6. Iterativa konstruktioner
  7. In- och utmatning
  8. Poster, arrayer och egenskapslistor
  9. Makron
  10. Strukturändrande funktioner

Övrigt

The Association of Lisp Users (ALU)
ALU är en organisation som bland annat organiserar internationella Lisp-konferenser.
The Common Lisp Cookbook
Detta är ett projekt som samlar på återanvändbara kodexempel i Common Lisp.
Rättelser till läroboken Programmering i Lisp
Ett gammalt självtest i funktionell programmering
Korsord med inslag av Lisp

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-08-31