Göm menyn

TDDC67 Funktionell programmering och Lisp

Kontakta


Examinator och kursledare

Anders Haraldsson, e-post anders.haraldsson@liu.se

Kursassistent

Peter Dalenius

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Emil Nielsen
Jenny Dalenius
Joakim Englund
Jonas Wallgren
Kristian Cesarini
Peter Larsson Green

Studierektor

Peter Dalenius

Assistenter laborationer och projekt

 • C1-1, C1-2: Anders Haraldsson, anders.haraldsson@liu.se
 • C1-3: Kristian Cesarini, krice327@student.liu.se
 • D1A-1, D1A-2: Jenny Dalenius, jenny.dalenius@liu.se
 • D1A-3, D1A-4: Anders Märak Leffler, andma397@student.liu.se
 • D1B-1, D1B-2: Jonas Wallgren, jonas.wallgren@liu.se
 • D1B-3, D1B-4: Peter Larsson Green, petla778@student.liu.se
 • D1B-5: Kristian Cesarini, krice327@student.liu.se
 • D1C-1, D1C-2: Joakim Englund, joaen597@student.liu.se
 • D1C-3, D1C-4: Emil Nielsen, emil.nielsen@liu.se

Kort ordlista

 • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som håller i föreläsningarna.
 • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
 • Kurssekreteraren för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
 • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
 • Assistenterna håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-09-23