Göm menyn

Prova på-laborationer

De tre prova på-labbarna är obligatoriska och ingår i momentet UPG1 (2 hp). De genomförs under den första läsperioden och för varje laboration är fyra timmar bokade. Labbarna ska genomföras i par som ni ordnar själva. Det är inte nödvändigt att arbeta med samma labbpartner i alla prova på-labbarna. Det är inte obligatorisk närvaro efter det att man har redovisat resultaten för sin handledare. Redovisning ska ske muntligen i samband med de bokade laborationspassen (se schemat).

Prova på-laborationer 2013-2015/h2>

Likt de tidigare kommer vi att ha tre prova på-laborationer. Precis som tidigare års studenter kommer ni att få testa Prolog och SQL, men vi har bytt ut Ada-laborationen mot en laboration i Haskell. Laborationen i SQL är i år uppdaterad för att fungera på Linux-systemen, men innehållet är detsamma som förut.

Prova på-laborationer 2011-2012

Börja med att läsa igenom de allmänna anvisningarna.

Observera att den sista labben kräver att man kopplar upp sig mot en databasserver. Denna kommer endast att vara uppe under de schemalagda tiderna för det tredje labbtillfället, samt vid eventuellt uppsamlingstillfälle under tentaperioden. (Om du har erfarenhet av SQL sedan tidigare, har tillgång till en egen server och vill göra labben i förväg kan du använda dig av filen all-tables.sql för att sätta upp de tabeller som behövs.)Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2015-08-27