Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering (4 hp)

Välkommen till Datorsystem och programmering! Kursen ges under första perioden av höstterminen för förstaårsstudenter på D- och U-programmen. Syftet är att träna på användningen av våra datorsystem och att ge en introduktion till programmering. Detta fortsätter vi sedan med i nästa kurs. Denna kurs består dock av följande delar:

  • Datorsystem: I den här delen av kursen kommer ni att få en praktisk introduktion till användningen av Unix och de datorsystem som vi kommer använda för laborationer i så gott som alla kurser på IDA. Som en praktisk tillämpning kommer ni också att få provsmaka några programmeringsspråk.
  • Programmering: Denna del av kursen ger en introduktion till hur man utvecklar datorprogram. Vi kommer att använda programspråket Python och detta moment fortsätter sedan i kursen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python.

Kursen ges av avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Nyheter


2015-08-28 Info Hösten 2015
Nu ska kurswebben vara uppdaterad för höstens kursomgång och det finns också en gruppindelning som gäller för de första labbarna. /Peter

Föregående kursomgångs nyheter


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2015-08-28