Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering (4 hp)

Välkommen till Datorsystem och programmering! Kursen ges under första perioden av höstterminen för förstaårsstudenter på D- och U-programmen. Syftet är att träna på användningen av våra datorsystem och att ge en introduktion till programmering. Detta fortsätter vi sedan med i nästa kurs. Denna kurs består dock av följande delar:

  • Datorsystem: I den här delen av kursen kommer ni att få en praktisk introduktion till användningen av Unix och de datorsystem som vi kommer använda för laborationer i så gott som alla kurser på IDA. Som en praktisk tillämpning kommer ni också att få provsmaka några programmeringsspråk.
  • Programmering: Denna del av kursen ger en introduktion till hur man utvecklar datorprogram. Vi kommer att använda programspråket Python och detta moment fortsätter sedan i kursen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python.

Kursen ges av avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Nyheter


2013-09-09 Info Anmälan för laborationer
Från och med Python-laboration 3 och framåt ska ni arbeta i labbgrupper om två personer. Anmäl er genom att logga in i Webreg och skriv upp er där senast tisdag 23 september. Se vidare instruktioner i början av laboration 3. /Peter
2014-09-09 Info Om redovisning av labbar
Informationen om redovisning av labbar har uppdateras så att den överensstämmer med vad som sagts på föreläsningar, alltså muntlig redovisning av uppgift 1 och 2 och övriga labbar via Subversion. /Peter
2014-08-29 Info Gruppindelning
Nu finns det en gruppindelning som ni hittar genom att klicka på Grupper i menyn. Den kommer att gälla för de första två Python-laborationerna. /Peter
2014-08-07 Info Hösten 2014
Informationen om höstens kurs håller på att uppdateras och kommer att vara klart till uppropet tisdag 20 augusti. /Peter

Föregående kursomgångs nyheter


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2014-08-07