Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering (4 hp)

Välkommen till Datorsystem och programmering! Kursen ges under första perioden av höstterminen för förstaårsstudenter på D- och U-programmen. Syftet är att träna på användningen av våra datorsystem och att ge en introduktion till programmering. Detta fortsätter vi sedan med i nästa kurs. Denna kurs består dock av följande delar:

  • Datorsystem: I den här delen av kursen kommer ni att få en praktisk introduktion till användningen av Unix och de datorsystem som vi kommer använda för laborationer i så gott som alla kurser på IDA. Som en praktisk tillämpning kommer ni också att få provsmaka några programmeringsspråk.
  • Programmering: Denna del av kursen ger en introduktion till hur man utvecklar datorprogram. Vi kommer att använda programspråket Python och detta moment fortsätter sedan i kursen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python.

Kursen ges av avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Nyheter


2013-09-24 Info Redovisning av laborationer

Från och med Python-laboration 3 sker redovisning genom versionshanteringsverktyget Subversion. Läs mer om hur det fungerar rent praktiskt i vår introduktion. När du har laddat upp samtliga uppgifter för laborationsomgången, kontakta din assistent (muntligen eller via e-post) och meddela att ni är klara. Assistenten kommer sedan att checka ut er kod och kolla igenom den. Återkoppling får ni sedan genom incheckade kommentarer. /Peter


2013-09-13 Info Anmälan för laborationer
Från och med Python-laboration 3 och framåt ska ni arbeta i labbgrupper om två personer. Anmäl er genom att logga in i Webreg och skriv upp er där senast fredag 20 september. Se vidare instruktioner i början av laboration 3. /Peter
2013-08-22 Info Hösten 2013
Informationen om höstens kurs håller på att uppdateras. /Peter

Föregående kursomgångs nyheter


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2013-08-22