Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Vt1, 2015

Välkommen till TDDC30. Använd menyn till vänster för att navigera.

Senaste nytt...


2015‑06‑11  Tenta-facit publicerat
 

Facit till tentamen från 2015-06-10 finns nu under "Examination" i menyn.


2015‑03‑23  Tentavisning inbokad
 

En tentavisning för de senaste två tentorna är nu inbokad, se "Schema" i menyn.


2015‑03‑20  Tenta-facit uppdaterat
 

Facit till tentamen från 2015-03-19 kl 14-18 har uppdaterats för att förtydliga ett par svar. Finns under "Examination" i menyn.


2015‑03‑19  Tenta-facit publicerade
 

Facit till tentamen från 2015-03-19 kl 08-12 och kl 14-18 finns nu under "Examination" i menyn.


2015‑03‑12  Rättade facit till tenta
 

2014-08-29 - Stack-uppgiften: Variablerna i Node ska vara private för att inkapslingen ska vara korrekt.
2013-08-30: Träd-uppgiften: Member-metoden är nu korrekt rekursiv.
2013-06-05: Tidskomplexiteten för bar i 3a är nu korrekt framtagen.
2013-06-05: 5b har nu antalet get-metoder förtydligat.


2015‑02‑18  Lektion 5 publicerad
 

Materialet från lektion 5 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2015‑02‑10  Lab 4 publicerad
 

Laboration 4 finns nu att hitta under "Laborationer" i menyn.


2015‑02‑09  Deadline för labb 3 uppskjuten
 

Deadline för labb 3 är nu flyttad till efterföljande labbpass, se "Schema" i menyn.


2015‑02‑09  Lektion 4 publicerad
 

Materialet från lektion 4 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2015‑02‑04  Lektion 3 publicerad
 

Materialet från lektion 3 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2015‑01‑27  Definitioner av viktiga termer publicerad
 

Det finns nu en lista på viktiga termer och vad de betyder att ladda ner under "Föreläsningar" i menyn. Listan kommer att uppdateras kontinuerligt under kursens gång.


2015‑01‑26  Lektion 2 publicerad
 

Materialet från lektion 2 finns nu under "Lektioner" i menyn. För att inte förta delar av övningen i labb 2 inkluderar materialet inte Stack-koden.


2015‑01‑24  Bok-referenser uppdaterade
 

Alla referenser till "Data Structures & Algorithms in Java" är nu angivna både för 5'e och 6'e upplagan av boken. Skicka ett mail till Jonas om ni hittar några som ej är uppdaterade.


2015‑01‑24  Lab 3 publicerad
 

Laboration 3 finns nu att hitta under "Laborationer" i menyn.


2015‑01‑21  Lektion 1 publicerad
 

Materialet från lektion 1 finns nu under "Lektioner" i menyn.


2015‑01‑17  Lab 2 publicerad
 

Laboration 2 finns nu att hitta under "Laborationer" i menyn.


2015‑01‑15  Information om ThinLinc tillagd
 

Det finns nu information om hur man ansluter till skolans system med ThinLinc under "Eclipse-tips" i menyn.


2015‑01‑11  Kurshemsidan för 2015 publicerad
 

Den uppdaterade kurshemsidan för TDDC30 2015 är nu publicerad. Uppdateringar sker löpande under kursens gång.Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-01-09