Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Schema

Mjuk deadline för att redovisa lab 3 är första passet för lab 4, dvs onsdag 24 februari kl 17-19.

Mjuk deadline för att redovisa lab 4 är sista labbpasset, dvs fredag 11 mars kl 13-15.

Lab 0-2 har inga egna deadlines, men för att ha chans till bonus ska de redovisas senast i samband med mjuk deadline för lab 3.


Se även TimeEdit! Där har vi markerat vilka pass som hör till vilken laboration.

Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-02-03