Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Föreläsningar

Läsanvisningarna hänvisar till sidor i Goodrich och Tamassias bok "Data structures & Algorithms in Java". Ibland kanske de inte 100%-igt stämmer överens med innehållet i respektive föreläsning eftersom föreläsningarna inte riktigt går igenom materialet på samma sätt som i boken. Totalt sett täcker de dock det som gås igenom i kursen på både föreläsningar och lektioner.

SammanfattningLäsanvisningar
1Kursinfo, Ada till Java, OOP intro, Hello world1-40, 42-44
2Konstruktorer, statiska saker, synlighet, arv och polymorfi, UML45-54, 58-75, 84-86
3 ADT, listor, stackar, köer96-102, 112-134, 136-137, 198-227, 234-238, 243-256, 260, (650-653)
4Interface, generiska klasser, undantag76-83, 87-90, 245-246
5Algoritmanalys, tids/rymdskomplexitet, Ordo, Theta, Omega154-176
6Selection/bubble/shaker/insertion/shell/merge/quicksort103-105, 488-512
7Strömmar, GUI, lyssnare och händelser 540-542, Skansholm
8Träd, traversering, insättning, borttagning, datarepresentationer40-41,266-308, 418-428 BinaryTreeExample.zip (källkod)
9Prioritetskö, heap, heapsort, datarepresentationer320-355, 524-527, (528)
10Lägre gräns, count/bucket/radixsort, utval, quickselect513-519, 529, 530-531
11Designmönster, adapter, factory, iterator, observer, singleton, etc, antimönster 62, 242-248, 305-308
12Repetition, tentaförberedelser

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-03-11