Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Föreläsningar

Läsanvisningarna hänvisar till sidor i Goodrich och Tamassias bok "Data structures & Algorithms in Java", 5'e eller 6'e upplagan, om inte annat anges. Ibland kanske de inte 100%-igt stämmer överens med innehållet i respektive föreläsning eftersom föreläsningarna inte riktigt går igenom materialet på samma sätt som i boken. Totalt sett täcker de dock det som gås igenom i kursen på både föreläsningar och lektioner.

Under föreläsningarna dyker det upp mycket terminologi som det är viktigt att hänga med på. För att friska upp minnet kring vad som var vad, så finns det det här en lista på viktiga definitioner!

Föreläsnings-slides kommer att publiceras strax innan respektive föreläsning.

SammanfattningLäsanvisningar
1Kursinfo, Ada till Java, OOP intro, Hello world5'e: 1-40, 42-44
6'e: 1-39, 41-43
2Konstruktorer, statiska saker, synlighet, arv och polymorfi, UML5'e: 45-54, 58-75, 84-86
6'e: 44-54, 60-75, 80-81, 88-89
3 ADT, listor, stackar, köer5'e: 96-102, 112-134, 136-137, 198-227, 234-238, 243-256, 260, (650-653)
6'e: 104-109, 118-137, 191-192, 226-251, 258-268, 272-283, 288, (664-666)
4Interface, generiska klasser, undantag5'e: 76-83, 87-90, 245-246
6'e: 82-87, 90-96
5Algoritmanalys, tids/rymdskomplexitet, Ordo, Theta, Omega5'e: 154-176
6'e: 146-169
6Selection/bubble/shaker/insertion/shell/merge/quicksort5'e: 103-105, 488-512
6'e: 110-111, 514-539
7Strömmar, GUI, lyssnare och händelser Skansholm 7'e: 540-542, 8'e: 546-548
8Träd, traversering, insättning, borttagning, datarepresentationer5'e: 40-41, 266-308, 418-428
6'e: 39-40, 292-330, 443-456BinaryTreeExample.zip (källkod)
9Prioritetskö, heap, heapsort, datarepresentationer5'e: 320-355, 524-527, (528)
6'e: 325-373, 553-555, (557)
10Lägre gräns, count/bucket/radixsort, utval, quickselect5'e: 513-519, 529-531
6'e: 537-548, 558-560
11Designmönster, adapter, factory, iterator, observer, singleton, etc, antimönster5'e: 62, 242-248, 304-308
6'e: 63, 266-275, 326-329
12Repetition, tentaförberedelser

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2015-01-28