Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Laborationer

Laborationsuppgifter

Laborationsserien består av fem uppgifter.

Utvärdering

Tillsammans med redovisningen av de olika labbarna uppmanas ni också att lämna in en kort utvärdering, samt tidsuppskattning av hur lång tid labben tagit att göra.

Övningsuppgifter

För att lära sig programmering är det nödvändigt att faktiskt programmera en hel del. Därför är det lämpligt att utöver laborationsuppgifterna även utföra andra programmeringsövningar under kursens gång.

Dessa finns att hitta under kategorin "Kursmaterial".

Anvisningar för laborationer

Nedan finns allmän information inför och kringlaborationerna.

Deadlines

För att se deadlines för laborationer, se "Schema" i menyn till vänster.

Bonus-del

För labb 3 och lab 4 finns det en valfri bonus-del. För att få bonus på en labbuppgift måste både de vanliga samt bonus-delarna genomföras, godkännas muntligt samt lämnas in innan den ovanstående deadlinen för den labben, samt bli godkänd med bonus med maximalt en komplettering. Man har en högst en vecka på sig att skicka in den rättade koden efter att man fått komplettering, för att kunna få bonus.

Bonus på både labb 3 och labb 4 låter er tillgodoräkna er en deluppgift på den praktiska delen av tentan, värd 3 poäng. Detta gäller bara tentan omedelbart i anslutning till kursen och sparas inte till senare tentor. Vilken deluppgift ni kan tillgodoräkna er kommer vara markerat på tentan.

Labgrupper

Labbarna utförs i grupper om två personer.

Anmälan till laborationerna sker via Webreg, se rubriken "Webreg" i menyn.

I webreg finns tre grupper. Vilken labgrupp du anmäler dig till avgör vilken handledare du ska följa i schemat för labbar och lektioner. Alla labpass, med något undantag, går dock parallellt för grupperna.

Moduler

Följande moduler krävs för kursen:
  prog/jdk
  prog/eclipse
Dessa läggs till med kommandona:
  module add prog/jdk
  module initadd prog/jdk
  module add prog/eclipse
  module initadd prog/eclipse

Eclipse

Den huvudsakliga programutvecklingsmiljö som används i kursen är Eclipse. När modulerna ovan lagts till kan Eclipse startas med kommandot eclipse i ett terminalfönster.

Det finns en omfattande dokumentation inbyggt i Eclipse. Man kan även komma åt Eclipse dokumentation via Eclipse hemsida. Där kan ni även ladda ner Eclipse för arbete på egen dator. I sådant fall kan ni också ladda ner Java här.

För att kunna använda dokumentationen direkt från Eclipse kan man behöva in en webläsare i Eclipse. Detta gör man via menyn Window->Preferences. Där väljer man sedan General->Web browser. Sedan anger man mozilla som önskad webläsare med sökvägen /usr/local/bin/mozilla.

Se "Kursmaterial" för en kortfattad introduktion till att komma igång med Eclipse.

Kodstandard

Programmen som skrivs i labserien ska följa Oracles kodkonventioner(se "Kursmaterial"). Alla klasser och publika metoder ska kommenteras med så kallade javadoc-kommentarer, enligt beskrivning i kodkonventionerna.

Skriva ut kod

Ett smidigt sätt att skriva ut sin kod är att göra det i terminalfönstret med kommandot
  /student/bin/a2ps filnamn

Kod från Windows

Om ni har suttit hemma och skrivit kod i windows kommer den koden att se konstig ut när ni skriver ut den på Unixdatorerna på Ida (massa ^M-tecken i den). För att lösa det kan ni ge följande kommando:
  dos2unix -iso -ascii Filnamn.java Filnamn.java
Skriv alltså namnet på filen två gånger för att ändra i den. När ni skriver detta kommando kommer ni att få ett felmeddelande:
  could not open /dev/kbd to get keyboard type US keyboard assumed
  could not get keyboard type US keyboard assumed
Detta kan ni dock ignorera. Står det så har konverteringen lyckats.

Tillåtet och otillåtet

Vi uppmuntrar diskussion och samarbete, men att kopiera andras arbete räknas som fusk. Diskussion och samarbete kan röra principer och generella problem, ej kod eller specifik lösning på en uppgift. Det är inte tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i ett labbpar ha arbetat med varje uppgift och individuellt kunna redogöra för samtliga inlämnade uppgifter.

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-02-25