Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

Vt1, 2013

Välkommen till TDDC30. Använd menyn till vänster för att navigera.

Senaste nytt...


2013‑08‑30  Tentamen
 

Tentamen från 2013-08-30 finns nu, tillsammans med facit, under "Examination".


2013‑06‑08  Tentamen
 

Tentamen från 2013-06-05 finns nu, tillsammans med facit, under "Examination".


2013‑03‑31  Tentamen
 

Tentamen från 2013-03-27 finns nu, tillsammans med facit, under "Examination".


2013‑03‑16  Tentamen
 

Tentamen från 2013-03-14 finns nu, tillsammans med facit, under "Examination".


2013‑02‑27  Föreläsningsslides
 

Slidesen för föreläsning 12 finns nu under "Föreläsningar".
Fixade ett fel i slidesen för föreläsning 9.
Förtydligade deadlines under "Laborationer".


2013‑02‑21  Föreläsningsslides
 

Slidesen för föreläsning 11 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑02‑20  Föreläsningsslides
 

Slidesen för föreläsning 10 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑02‑16  Lektion 5
 

Materialet för lektion 5 finns nu under "Lektioner".


2013‑02‑14  Laboration 4
 

Materialet för laboration 4 finns nu under "Laborationer".


2013‑02‑13  Föreläsningsslides
 

Slidesen för föreläsning 9 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑02‑12  Förtydling av lab 3
 

Förtydligade VG-kraven på utritning för lab 3.


2013‑02‑07  Föreläsningsslides & lektionsmaterial
 

Slidesen för föreläsning 8 finns nu under "Föreläsningar".
Lektionsmaterialet för lektion 4 finns nu under "Lektioner".


2013‑02‑06  Föreläsningsslides & schema
 

Slidesen för föreläsning 7 finns nu under "Föreläsningar".
En lab har flyttats i kursens schema för Niklas Holmas grupp.


2013‑02‑04  Lektion 3
 

Materialet för lektion 3 finns nu under "Lektioner".


2013‑01‑29  Föreläsningsslides & laboration 3
 

Slidesen för föreläsning 6 finns nu under "Föreläsningar".
Materialet för laboration 3 finns nu under "Laborationer".


2013‑01‑27  Föreläsningsslides & schema
 

Slidesen för föreläsning 5 finns nu under "Föreläsningar".
Ytterligare 3 labbar har förändrats i kursens schema för Niklas Holmas grupp.


2013‑01‑25  Lektion 2
 

Materialet för lektion 2 finns nu under "Lektioner".


2013‑01‑21  Laboration 2
 

Materialet för laboration 2 finns nu under "Laborationer".


2013‑01‑20  Föreläsningsslides
 

Slidesen för föreläsning 4 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑01‑18  Tentafacit uppdaterat
 

Tentafacit för tentan från 2012-12-21 var felaktigt, och har nu rättats till under rubriken "Examination".


2013‑01‑17  Föreläsningsslides & schema
 

Slidesen för föreläsning 3 finns nu under "Föreläsningar".
En del labbar har förändrats i kursens schema för Niklas Holmas grupp.


2013‑01‑16  Föreläsningsslides & schema
 

Slidesen för föreläsning 2 finns nu under "Föreläsningar". Min ambition kommer i framtiden vara att ha slidesen för kursen tillgängliga på kurshemsidan dagen innan föreläsningen ges.
Kursens planering i relation till schemat finns nu att studera under rubriken "Schema".


2013‑01‑14  Föreläsningsslides & ny assistent
 

Slidesen för föreläsning 1 finns nu under "Föreläsningar", samt en ny assistent i form av Linus Back har tillkommit.


2013‑01‑13  Laborationer
 

Anvisningarna för lab 0 och lab 1 har uppdateras och gjorts tillgängliga under rubriken "Laborationer".


2013‑01‑12  Deadlines
 

Laborationsdeadlines har uppdaterats under rubriken "Laborationer".
Information om kurslitteratur har flyttats till rubriken "Kursmaterial".


2013‑01‑02  Uppdatering
 

Sidan håller på att uppdateras inför 2013 års Vt1 omgång.Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-01-10