Göm menyn

TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs

Personal


Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursledare

Erik A Nilsson

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Christopher Omberg, e-post chrom866@student.liu.se
Dagh Bunnstad
Magnus Nielsen
Viktor Olsson

Studierektor

Tommy Färnqvist


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2013-01-14