Göm menyn

Planering

Litterturhänvisningarna avser kapitel i The Structure and Interpretation of Computer Programs (SICP), andra upplagan.

Period VT1

 • Föreläsning 1: (SICP 1, 3.1-3.2)
  Översikt
  Funktionell och imperativ programmering
  Substitutions- och omgivningsmodellen
  Tilldelning
 • Föreläsning 2: (SICP 3.1-3.2, 3.3.5)
  Objektorienterad programmering
  Objekt med lokala tillstånd
  Omgivningsmodellen (forts.)
  Modellbygge: Constraint propagation
 • Föreläsning 3: (SICP 3.5)
  Programmering med strömmar (streams)
  Fördröjd beräkning
  Lat evaluering, call-by-name, call-by-need
 • Föreläsning 4: (SICP 4.1-4.1.6)
  Evaluatorer
  En interpretator för Scheme
 • Föreläsning 5: (SICP 4.2)
  En interpretator för Scheme (forts.)
  Statisk respektive dynamisk bindning
  Alternativa parameteröverföringsmodeller
  Språkutvidgning. Makroutveckling
  (Typhärledning)
 • Föreläsning 6: (SICP 4.1.7)
  Separation av syntaktisk analys och exekvering

Period VT2

 • Föreläsning 7: (SICP 4.3)
  Ickedeterministisk programmering
  Continuations
 • Föreläsning 8: (SICP 4.4)
  Deklarativ respektive procedurell programmering
  Logikprogrammering
  Interpretatorer för logikprogrammeringsspråk
 • Föreläsning 9: (SICP 5.1, 5.2, 5.4)
  Registermaskiner
  Interpretatorer med explicit kontrollöverföring
 • Föreläsning 10: (SICP 5.3, 5.4)
  Scheme-interpretatorn i maskinkod
 • Lexikalisk adressering, uppslagning av variabler
 • Föreläsning 11: (SICP 5.5)
  Kompilering och interpretering
  En kompilatorer för Scheme (forts.)
 • Föreläsning 12: (eget material)
  Partialevaluering
  Repetition
  Kurskritik

Sidansvarig: Cyrille Berger
Senast uppdaterad: 2015-01-08