Göm menyn

Länkar

Scheme

Annat

 • Logikprogrammering - en samling länkar till vidare information
 • Partialevaluering - en bok som går att ladda ned
 • Similix - en självapplicerbar partialevaluator från DIKU
 • DPS-II - en doktorandkurs vid IDA (egentligen "High-level notions of computations and programming language concepts") som gavs våren 2005. Kursen baserades på Peter van Roy and Seif Haridi Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming. De använde språket Oz, som verktyg för att beskriva olika paradigmer.
 • Oz/Mozart
 • Garbage collection
 • Introduktion till funktionell programmering i Haskell
 • http://academicearth.org/lectures/functional-programming-i

  På YouTupe finns DPS kursen. Det är motsvarande kurs på Berkley i Kalifornien, som gavs 2010.

  Där presenteras kursen och refererar till ett stort antal föreläsningar, som i stort täcker denna kurs. Det finns några föreläsningar som ej är relevanta för denna kurs. Den följer SICP-boken.


Sidansvarig: Cyrille Berger
Senast uppdaterad: 2015-01-08