Hide menu

TDDA69 Data- och programstrukturer

Inlämningsrutin

I år lämnar vi in per Subversion. Detta kan vara en tröskel i början, men är smidigare och ger möjlighet till snabbare komplettering och bättre testkörningar än pappersinlämningar.

Rituppgifter lämnas in scannat eller på papper. Pappersinlämningar föredras. Sådana uppgifter lämnas i labbomslag undertecknat av båda laboranterna i facket "Anders Märak Leffler IN" vid SU11. Labbomslag finns som vanligt i skrivarrummen.

Att sätta upp för första gången

Ordningen ser ut så här (om det inte redan är så att ni har commit:at något från den andre labbpartnerns konto. Fråga labbass isåfall):

 1. Ta reda på vilken adress som är kopplad till ditt LiU-id i listan på SVN-repos.
 2. Checka ut ditt repo i katalogen ~/kurs/tdda69. Hur man gör kan läsas på TDDC74-kursens Subversion-infosida.
 3. Se till att alla underkataloger och filer därunder bevakas (versionshanteras). Läs mer under Hur gör jag för att lägga till en fil (TDDC74).
 4. Gör en första commit!
 5. Läs igenom resten av SVN-infosidan översiktligt. Ha sidan beredd som bredvidläsning.

Snabbguide finns nedan.

Vi har gjort detta på min labbpartners konto

Gör utcheckningsstegen ovan. Bevaka allt. Gör en update.

Att lämna in

 1. Skriv er kod.
 2. Lägg koden i redovisning-katalogen, och se till att den är bevakad där (se infosidan).
  • Om ni har bevakat er arbetskopia (det ser ni om ni skriver svn status): använd svn cp när ni kopierar filen till redovisningskatalogen.
  • Om ni inte har det: svn add på filen ni ska redovisa, och se ovan.
  • Tumregel: om ni skriver svn status i redovisnings-katalogen, ska inte finnas några frågetecken framför filerna.
 3. Se till att det ni lämnar in är direkt körbart (man ska inte behöva kopiera in några filer från labbskelettet). Gör en commit. Skriv ett vettigt meddelande.

Att komplettera

Om ni har fått komplettering, lägger labbassen filer i kompletterings-katalogen och gör en commit. Detta gör att ni kommer att få koden till er kompletterings-katalog när ni gör en update (svn update i ~/kurs/tdda69). Detta bör ni göra regelbundet (se nedan).

Om ni flyttar kod därifrån, använd svn mv (så att man både flyttar filen och "bevakningen"). Komplettera. Lägg kod i redovisnings-katalogen (enligt ovan). Ändra inte på koden i kompletteringskatalogen.

Versionshantering, dela kod med labbpartner

Ta för vana att faktiskt versionshantera er kod. Vid labbtillfällen kan det handla om att bevaka det ni ändrar i, och gör en commit (av relevanta saker) när ni slutar för dagen. Om ni sitter och arbetar på olika håll och blir klara med en del som ni skulle komplettera, se till att den finns upplagd.*

Rent praktiskt: på det här sättet kommer ni alltid att ha tillgång till den kod som skrevs, oavsett vilket konto ni var inloggade på. Det är också så att ni kan stega tillbaka och se vad som ändrats, återställa misstag som ni tidigare haft lösningar på och så vidare.


* Sidoanmärkning: det är ok och uppmuntras att göra egna förberedelser, även på eget håll. Däremot får man inte systematiskt dela upp uppgifter. Se labbreglerna.

Facit: detta är ett snabbt sätt att säga att allt i katalogerna ska versionshanteras (om ni har gruppnummer 99):

andma54@astmatix:~> cd kurs/tdda69
andma54@astmatix:~/kurs/tdda69> svn checkout https://svn-und.ida.liu.se/courses/TDDA69/2014-1-LABA/dps14-99 .
andma54@astmatix:~/kurs/tdda69> svn add *
andma54@astmatix:~/kurs/tdda69> svn commit -m "Initial"

Och, ja, vi kan såklart lika gärna ge en direkt adress till katalogen.


Page responsible: Ahmed Rezine
Last updated: 2014-02-06