Hide menu

TDDA69 Data- och programstrukturer

Laborationer 2014

Laborationsserien

Allmän information

Språk

Välj Pretty Big i DrRacket.

Deadlines

Det finns inga separata deadlines för labbserien. Som tumregel bör laboration 0-2 vara godkända efter Vt1, och ni bör ha arbetat en del med laboration 3.

Samtliga laborationer ska vara godkända första veckan i juni. Det rekommenderas dock starkt att ni är ute i tid här.

Inlämning

Labbinlämning sker i år per Subversion. Se Inlämningsinformationen.

Ungefärlig arbetsbelastning

Denna laborationsserie varierar i mängd arbete som krävs och karaktären på arbetet. Vissa laborationer kräver att man läser (eller inser) mycket, medan andra omfattar relativt mycket kodförfattande. Tabellen nedan ger en fingervisning. Den är inte en mätare på svårighetsgrad, så mycket som på tidsåtgång. Det varierar såklart stort mellan individer.

La0: X
La1: X X
La2: X
La3: X X X X 
La4: X X
La5: X
La6: X X
La7: X X X

Uppdateringar

Årets laborationsserie har förstärkts med mer introduktionsmaterial till Racket och funktionella mönster. För att få en hanterbar laborationsserie, har senare halvan av labbserien decimerats lite.

Gamla studenter

Om du har gjort labbar tidigare år, och vill fortsätta arbetet i den nya labbserien - kontakta kursassistenten!

Grupper

Arbetet sker huvusakligen i grupper om 2, även om strikt mindre grupper kan tillåtas.

För att kunna få resultat sparade och rapporterade, skriv upp er på https://www.ida.liu.se/webreg/TDDA69-2014/LABA.

Eftersom vi ska skapa SVN-konton, sätts en relativt snäv deadline för att skriva upp sig. Webreg-deadline är fredag 31/1.

Starta

Kör

andma54@astmatix:~> cd
andma54@astmatix:~> ~TDDA69/setup
andma54@astmatix:~> module add prog/racket
andma54@astmatix:~> module initadd prog/racket
andma54@astmatix:~> drracket &

Detta skapar /kurs/tdda69 under din hemkatalog, med labbskelett och rättningskataloger. Dessutom läggs Racket-modulen till. Skelettet ska vara komplett för att ändra i eftervart. Ett tips är att skriva över (eller ta bort+mjuklänka om) abssyntax.ss när ni har skrivit laboration 3, eftersom dolist återkommer.


Page responsible: Ahmed Rezine
Last updated: 2014-02-06