Göm menyn

732G33 Programmering i R

Kursinformation

VT 2014

Detta är webbsidan för kursen i programmering med statistikprogrammet R. Denna kurs ges varje vårtermin vid Linköpings universitet.

Målgrupp

Denna kurs är framförallt för förstaårsstudenter i kandidatprogrammet Statistik och Dataanalys. Kursen kommer att ges på svenska, även om kurslitteraturen kommer vara både på svenska och engelska.

Mål

Syftet med denna kurs är att introducera enklare programmeringstekniker med särskilt fokus på programspråket R.

Innehåll

Kursen kommer behandla statistiskt programmering i R. Kursen ger en introduktion till bland annat:

 • Installera och använda R / R-Studio.
 • Att använda hjälpen i R / R-studio.
 • Importera och exportera data
 • Datatyper
 • Funktioner
 • Programmeringsteknik
 • Matrisoperationer
 • Strängar och datum
 • Statistik och grafik
 • Installera och använda R-paket
Undervisningsformer

Kursen består av 8 block, ett block per vecka. Varje block innehåller följade delar:

 • Föreläsning, F . Föreläsningen introducerar nya koncept och lägger grunden för datorlaborationen. Till varje föreläsning finns läsanvisningar till kursboken och ev. extramaterial.
 • Datorlaboration, D. Denna del är den viktigaste delen av kursen. Vid laborationerna kommer ni att programmera och lära er lösa problem med och i R.
Kurslitteratur

 • A First Course in Statistical Programming with R av Braun och Murdoch (BM). Boken går att köpa på Akademibokandeln på campus Valla. Lösningar till uppgifterna i boken går att ladda ner här.
 • stringr: modern, consistent string processing av Hadley Wickham (HW). Artikeln finns att ladda ned här.
 • Dates and Times Made Easy with lubridate av Garrett Grolemund och Hadley Wickham (GGHW). Artikeln finns att ladda ned här.
Extramaterial

Utöver kurslitteraturen kommer följande extramaterial att användas:

 • R reference card v.2 av Matt Baggot. Detta referenskort med viktiga funktioner är det hjälpmedel tillåts vid examen. Referenskortet kan laddas ned här
 • Google developers R videos (GD) här
 • Roger Pengs R videos (RP) här
Referenslitteratur
 • The Art of R Programming av Norman Matloff. Denna bok är inte obligatorisk men kan användas för fördjupning.
 • Best practices for scientific computing av Greg Wilson et. al. Denna artikel finns tillgänglig här.
Föreläsningar

Kursen innehåller åtta föreläsningar. Nedan finns föreläsningar, demo-filer, läsanvisningar och extramaterial för kursen:

Block Föreläsning Demofiler
F1 HTML demo00.R, demo01.R, demo02.R
F2 HTML demo03.R, demo04.R, demo05.R, Apple.Rdata, Apple.csv, Apple.txt
F3 HTML demo06.R, demo07.R
F4 HTML demo08a.R, demo08b.R, demo08c.R
F5 HTML demo09.R, demo10.R
F6 HTML demo11.R, demo12.R
F7 HTML demo13.R, demo14.R
F8 HTML demo15.R, demo16.R
F9 HTML exam_demo.R
Läsanvisningar
 • F1: Introduktion
  • BM: Kap: 1.1, 2.2.1 - 2.2.5, 2.2.7 - 2.2.11, 2.3, 2.3.2, 2.3.4, 4.3.2
  • GD: Video: 1.1-1.3, 1.4-1.5, 1.7
  • RP: Video: “What makes R different?”, “Background and Overview”, “How to get Help”
 • F2 Logik, datatyper och I/O
  • BM: Kap: 2.2.12 - 2.2.16, 2.4, 2.5
  • GD: Video: 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5
  • RP: Video: Lecture 2a, 2b och 2c, “The str function”, “Reading/Writing Data:”“ Part 1 och 2
 • F3: Kontrollstrukturer
  • BM: Kap: 4.1
  • GD: Video: 2.3 - 2.4
  • RP: Video: "Control structures in R”“
 • F4: Funktioner m.m.
  • BM: Kap: 4.2, 4.4 - 4.6
  • GD: Video: 4.1 - 4.5
  • RP: Video: "Writing functions”, “Scoping rules for R”
 • F5
  • BM: Kap: 3.1-3.3
  • GD: Video: 3.2, 4.6
  • RP: “The str function”,“PlottingBaseDemo”
 • F6
 • F7
 • F8
  • RP: “PlottingBase”, “PlottingLattice”, “Plotting with Lattice Graphics Demo”, “Plotting with ggplot2: Part 1”, “Plotting with ggplot2: Part 2”, “Plotting and Colors in R”
Datorlaborationer

Kursen innehåller åtta datorlaborationer. Dessa laborationer är obligatoriska. Laborationerna lämnas innan deadline och har tre kompletteringstillfällen.

Datamaterialet som används i laborationerna finns att ladda ned här.

Obs! För att ladda ner filerna från github, högerklicka på knappen Raw och välj “Spara länk som…”.

Block Labbinstruktion Kodmall
D1 PDF R-mall
D2 PDF R-mall
D3 PDF R-mall
D4 PDF R-mall
D5 PDF R-mall
D6 PDF R-mall
D7 PDF R-mall
D8 PDF R-mall, analys, R-mall, funktioner
Ladda ned och installera R

Det är en fördel att ladda ned och installera R och R-Studio på sin egen dator:

 • Ladda ner och installera R här
 • Ladda ner och installera R-Studio här

Här finns YouTube - klipp om att installera R och R-Studio på Windows, Mac och Linux/Ubuntu

Examination

Examination sker genom obligatoriska datorlaborationer och en datorsalstenta. För att bli godkänd på kursen måste samtliga laborationer vara godkända liksom salstentamen. Om inte samtliga laborationer blir godkända efter de fyra inlämningstillfällena eller om inte salstentamen godkänds måste både laborationer och tentamen göras om.

Tidigare tentor

Tidigare tentor finns att tillgå här.

Lärare och examinatorer

 • Josef Wilzén, föreläsare och ansvarig för datorlaborationerna för block 5, 6, 7 och 8.
 • Kalle Wahlin, kursansvarig för kursen.
 • Måns Magnusson, föreläsare och ansvarig för block 1,2,3 och 4.
 • Patrik Waldmann, huvudexaminator