Informationsansvarig: Karl Wahlin, karl.wahlin@liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2011-02-14
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G32


A till Ö | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G32 (2010/11)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G32

732G32 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs

VT1-VT2 2014

 

Här finns information angående kurserna 732G03 och 732G32.

Senaste nytt


2014-05-30
Här finner ni presentations- och opponeringsschema inför slutseminariet. I den första kolumnen har ni tilldelats ett nummer som ni sedan finner i tabellen nedan.

2014-05-21
Här finner ni en instruktion inför slutseminariet. Uppsatsen lämnas in till Kalle, Lotta, opponenter samt handledare senast vid midnatt  lördagen den 31 maj. 

2014-05-13
Här finner ni en instruktion inför förslutseminariet. Läs även Anvisningar för kandidatuppsats som ni finner under kursinformation här intill.

2014-05-12
Läs i denna fil om vem ni ska opponera på och vem som opponerar på er. Skicka uppsatsen till opponenterna så snart ni kan. Därefter bestämmer ni en tid för förslutseminariet tillsammans med handledare och opponenter. Förslutseminariet är två timmar på fredag den 16 maj eller den 19 maj.

2014-02-14
Problemseminariet är torsdagen den 20 februari kl 9,00-12,00 i John von Neumann. Mer information finner du här. Seminariet är ett obligatoriskt moment.

2014-01-16
Presentation 1 och presentation 2 som vår bibliotekskontakt Mikael Rosell kommer att basera sitt föredrag onsdag den 22/1 på.
2013-11-10
Schemat är uppdaterat. Bl a har uppropet fllyttats.

2013-10-21 - Gäller er som skrev uppsats vårterminen 2013
Enligt bedömningsgrunderna (se fliken Examination) måste uppsatserna vara godkända inom 8 månader från framläggningsdagen. Det innebär att uppsatsen måste vara inrapporterad som godkänd i Ladok senast den 8 februari 2014. Om uppsatsen inte är färdig då så  kommer den att underkännas och rätten till fortsatt handledning upphör.
2013-10-14
Här är presentationen från upptaktsmötet.