Informationsansvarig: Karl Wahlin, karl.wahlin@liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-05-28
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G30


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G30 (2010/11)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G30

732G30 Grunder i statistisk metodik


Senaste nytt

2015-03-23

Lösningsförslag för omtentamen.

2015-01-05

Här finns projektrapporterna.

2015-01-01

Här följer hur processen med framläggning av projektarbete 2 kommer att vara.

  • Den 5 januari senast kl 12.00 skickas uppsatsen som ett dokument (eventuella bilagor ska alltså ingå i huvuddokumentet) till Isak och opponentgruppen. Rapporterna kommer att läggas upp på kurshemsidan.
  • Opponentgruppen arbetar med kritisk granskning av den rapport man fått i uppgift att fördjupa sig i. Fundera över metodval, metodbeskrivning, visualiseringsteknik och tydlighet. Gå också igenom det språkliga genom att markera i texten var problem finns. Den språkliga opponeringen görs dock ej muntligen vid seminariet, utan nämns bara i samband med att den kommenterade texten överlämnas.
  • Efter seminariet reviderar varje grupp sin rapport efter opponentgruppens och Isaks kommentarer. Senast den 23 januari kl 12.00 ska reviderad rapport lämnas in till Kalle för godkännande. Här sätts betygen U eller G. Vid betyget U måste projektarbetet göras om nästa år. För sent inlämnad rapport ger betyget U.

Här är opponeringsschemat. Gruppindelningen framgår här.

Seminarium 8-12

Redovisningsgrupp Opponentgrupp
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1

Seminarium 13-17

Redovisningsgrupp Opponentgrupp
6 7
7 8
8 9
9 6

 

2014-12-15

Lösningsförslag till dagens tentamen.

2014-12-08

Föreläsningsunderlag för föreläsningen om Bayesiansk statistik.

2014-12-05

Lösningsförslag till matematikdugga 3.

2014-12-04

Exempeltentamen som kommer att räknas igenom under repetitionsföreläsningen. Observera att jag kan bli några minuter sen till föreläsningen, då jag föreläst i Vallfarten 8-10.

2014-12-04

Gamla tentor att öva på:

tent120120    losn120120

tent130114    losn130114

tent130610    losn130610

tent140609    losn140609

2014-11-24

Instruktion för datorövning 9 samt tillhörande datamaterial fosforklass, hjortar samt ogräs.

2014-11-24

Lektionsuppgifter för onsdagens lektion.

2014-11-24

Föreläsningsunderlag för föreläsning 15 finns i föregående föreläsningsunderlag.

2014-11-16

Instruktion för datorövning 8.

2014-11-14

För torsdagens lektion kommer kompendiets uppgift 7.4 samt kursbokens uppgift 7.13 och 7.14 beräknas med ickeparametriska metoder.

2014-11-14

Föreläsningsunderlag för föreläsning 14.

2014-11-11

Marias underlag för föredraget om presentationsteknik.

2014-11-10

Mikaels presentation om biblioteksteknik från idag.

2014-11-07

Föreläsningsunderlag för föreläsning 13.

2014-11-03

Lösningsförslag till dugga 2.

2014-10-29

Föreläsningsunderlag för föreläsning 12.

2014-10-29

Instruktion för projektarbete 2 samt gruppindelning.

2014-10-24

Instruktion för datorövning 7.

2014-10-24

Föreläsningsunderlag för föreläsning 11.

2014-10-17

Lösningsförslag till matematikdugga 2.

2014-10-17

Föreläsningsunderlag för föreläsning 10.

2014-10-10

Länk till samtliga projektarbeten. Läs alla arbeten som är med i din seminariegrupp.

Tänk på att varje grupp själv ansvarar för att ta med dator för PowerPointpresentationen till seminariet.

2014-10-10

Föreläsningsunderlag för föreläsning 9.

2014-10-08

Här följer hur processen med projektarbetet kommer att vara.

  • Fredag senast kl 12.00 skickas uppsatsen som ett dokument (eventuella bilagor ska alltså ingå i huvuddokumentet) till Kalle, Maria och opponentgruppen. Rapporterna kommer att läggas upp på kurshemsidan.
  • Fredag till onsdag arbetar opponentgruppen med kritisk granskning av den rapport man fått i uppgift att fördjupa sig i. Fundera över metodval, metodbeskrivning, visualiseringsteknik och tydlighet. Gå också igenom det språkliga genom att markera i texten var problem finns. Den språkliga opponeringen görs dock ej muntligen vid seminariet, utan nämns bara i samband med att den kommenterade texten överlämnas.
  • Vid seminariet diskuteras rapporten ur ett statistiskt perspektiv.
  • Vid seminariet med Maria granskas rapporten ur ett språkligt perspektiv.
  • Efter båda seminarierna reviderar varje grupp sin rapport efter opponentgruppens, Isaks och Marias kommentarer. Senast den 31 oktober kl 12.00 ska reviderad rapport lämnas in till Kalle för godkännande. Här sätts betygen U eller G. Vid betyget U måste projektarbetet göras om nästa år.

Här är opponeringsschemat:

Seminarium 8-12

Redovisningsgrupp Opponentgrupp
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 1

Seminarium 13-17

Redovisningsgrupp Opponentgrupp
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 7

2014-10-05

Instruktion för datorövning 6.

2014-10-02

Föreläsningsunderlag för föreläsning 8.

2014-09-29

Handledningstider för återkoppling på rapporterna projekt 1. Frågor ställs till Maria Thunborg.

2014-09-25

Föreläsningsunderlag för föreläsning 7.

2014-09-22

Härledning av varför stickprovsvariansen är en väntevärdesriktig skattning av populationsvariansen.

2014-09-22

Instruktion för datorövning 5 samt tillhörande makron sampling2.mac, sampling3.mac, sampling2_wr.mac samt sampling3_wr.mac.

2014-09-18

Föreläsningsunderlag för föreläsning 6.

2014-09-17

Inför duggan på fredag:

  • Tid 10:15-11:15. Kom i tid!
  • Hjälpmedel: räknedosa av valfri modell och tabell- och formelsamling som skrivs ut från kursbokens webbplats.

Observera att ni själva tar med er hjälpmedlen.

Lycka till!

2014-09-16

Instruktion för datorövning 4.

2014-09-12

Dagens matematikdugga samt lösningsförslag.

2014-09-12

Föreläsningsunderlag för föreläsning 5.

2014-09-09

Instruktion för datorövning 3 samt tillhörande makron events.mac och hands.mac.

2014-09-04

Instruktion för projektarbete 1 samt gruppindelning. Saknas du i gruppindelningen? Hör av dig!

2014-09-04

Föreläsningsunderlag för föreläsning 4.

2014-09-03

Gamla duggor att öva på:

2013_11_22

2012_09_14 2012_09_14_losn

2012_10_12 2012_10_12_losn

2013_09_13 2013_09_13_losn

2014-09-02

Marias underlag för föreläsningen om akademiskt skrivande.

2014-09-02

Instruktion för datorövning 2.

2014-08-29

Föreläsningsunderlag för föreläsning 3.

2014-08-22

Instruktion för datorövning 1.

2014-08-22

Föreläsningsunderlag till föreläsning 1 och 2.

2014-07-17

Välkomna till kursen 732G30 Grunder i statistisk metodik!

Första föreläsningen ges måndagen den 18 augusti kl 13.15. Klicka på flikarna till vänster för schema, kurslitteratur och annan information.