Göm menyn

732G30 Grunder i statistisk metodik

HT2016

Senaste nytt...


2016‑06‑17  Kursstart
 

Uppropet för programmet sker den 22 augusti kl 10.15 i Visionen. Första föreläsningen i kursen sker kl. 13.15 samma dag.Sidansvarig: Isak Hietala
Senast uppdaterad: 2016-06-17