Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats

Alla meddelanden2/4‑2015  Tentan är rättad och lösningsförslag upplagda på github (OldExams)

27/2‑2015  E3 och S3 samt D6 uppdaterade.

22/2‑2015  Nya lektionsuppgifter på kurshemsidan.

18/2‑2015  Förtydligat att även missivbrev ska lämnas in på fredag

15/2‑2015  Föreläsningsslides upplagda samt opponenter upplagt

9/2‑2015  Föreläsningsslides upplagda

4/2‑2015  Föreläsningsslides upplagda

3/2‑2015  Extra övningsuppgifter upplagda.

2/2‑2015  Samtliga laborationer uppe samt förtydligande i läsanvisningarna.

28/1‑2015  Lagt upp krav på surveyuppsatsen, granskningsseminariet och undersökningsplan på kurshemsidan.

27/1‑2015  Lagt upp extra övningsuppgifter Kap. 1-3 samt föreläsningsslides F3-F4

25/1‑2015  Lagt till information om handledning

22/1‑2015  Lagt till repetetion av R inför R-laborationerna

20/1‑2015  Updaterat hemsidan

19/1‑2015  Projektintroduktion och förtydligande om examination av uppsats

8/1‑2015  Uppdaterat inför VT 2015
 

Webbsidorna inför vårens kurs är uppdaterade med ny information.


13/3‑2014  Uppdaterat examenssidorna
 

Det är _inte_ tillåtet att ha anteckningar i boken under tentamen.


27/1‑2014  Gruppindelning är upplagd

23/1‑2014  Föreläsningar, schema och kurshemsidan uppdaterad
 

Uppdaterat bland annat läsanvisningarna


19/1‑2013  Föreläsningar uppdaterade
 

Föreläsning F1 och F2 ligger uppe liksom laboration D1 och D3


16/1‑2013  Schema och kurshemsidan är uppdaterad
 

Föreläsningar som PDF och datorlaborationer kommer läggas upp under de närmsta dagarna.


22/1‑2013  Föreläsningsanteckningar m.m. ligger på kurshemsidan
 

Föreläsningsanteckningarna ligger under "Schema" och de : olika möjliga projekten ligger under "Kursinformation".

:------------------------------------------------------------------------------


12/1‑2013  Uppdateringar
 

Nu är schemat uppdaterat, förändringar är markerat med NYTT. :


26/12‑2012  Välkomna!
 

Nu finns schema, kursinformation och examinationsinformation uppe. Mer information kommer komma.


13/12‑2012  Ny kurs
 

Kursens webbsidor är automatgenererade och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.Sidansvarig: Måns Magnusson
Senast uppdaterad: 2012-12-13