Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats

VT1-VT2 2014


Senaste nytt...


2/4‑2015  Tentan är rättad och lösningsförslag upplagda på github (OldExams)

27/2‑2015  E3 och S3 samt D6 uppdaterade.

22/2‑2015  Nya lektionsuppgifter på kurshemsidan.

18/2‑2015  Förtydligat att även missivbrev ska lämnas in på fredag

15/2‑2015  Föreläsningsslides upplagda samt opponenter upplagt

9/2‑2015  Föreläsningsslides upplagda

4/2‑2015  Föreläsningsslides upplagda

3/2‑2015  Extra övningsuppgifter upplagda.

2/2‑2015  Samtliga laborationer uppe samt förtydligande i läsanvisningarna.

28/1‑2015  Lagt upp krav på surveyuppsatsen, granskningsseminariet och undersökningsplan på kurshemsidan.

27/1‑2015  Lagt upp extra övningsuppgifter Kap. 1-3 samt föreläsningsslides F3-F4

25/1‑2015  Lagt till information om handledning

22/1‑2015  Lagt till repetetion av R inför R-laborationerna

20/1‑2015  Updaterat hemsidan

19/1‑2015  Projektintroduktion och förtydligande om examination av uppsats

8/1‑2015  Uppdaterat inför VT 2015
 

Webbsidorna inför vårens kurs är uppdaterade med ny information.Sidansvarig: Måns Magnusson
Senast uppdaterad: 2014-01-16