Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats

VT1-VT2 2014


Senaste nytt...


13/3‑2014  Uppdaterat examenssidorna
 

Det är _inte_ tillåtet att ha anteckningar i boken under tentamen.


27/1‑2014  Gruppindelning är upplagd

23/1‑2014  Föreläsningar, schema och kurshemsidan uppdaterad
 

Uppdaterat bland annat läsanvisningarna


19/1‑2013  Föreläsningar uppdaterade
 

Föreläsning F1 och F2 ligger uppe liksom laboration D1 och D3


16/1‑2013  Schema och kurshemsidan är uppdaterad
 

Föreläsningar som PDF och datorlaborationer kommer läggas upp under de närmsta dagarna.Sidansvarig: Måns Magnusson
Senast uppdaterad: 2014-01-16