Göm menyn

VG-tentan 8/11 kl 10.15-12.15

Ingen anmälan till tentan. Kom till tentan (se timeedit för sal) ca kl 10 så att du kan börja skriva kl 10.15. Här är tentan som gavs för två år sedan, tentan som gavs förra året, formlerna som medföljde samt tabeller.

 

 

 

Presentationsseminariet 26/10 kl 10.15-12.15

Inför seminariet: Lägg in alla rapporter (vecka 1-vecka 5) i en fil. Om jag har anmärkt att något saknas/är fel i någon rapport är det bra om ni fixat det inför redovisningen. På seminariet blir ni tilldelade att presentera en del av någon rapport som ni redovisar genom att visa utskrifter etc. från rapporten. Ni ska även vara beredda att ställa frågor till andra grupper som presenterar samt kunna besvara frågor om vad ni gjort och kommit fram till. Räkna med att presentation plus frågor tar ca 15 minuter per grupp. Antingen tar ni med er egen dator för presentationen/usb, eller så mailar ni mig filen minst en timme innan seminariet. Grupper som redovisar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jag hade bokat från 9.15, men det räcker att vi börjar 10.15.

 

 

 

 

Vecka 6 (19/10)

Veckobrev   F6   KA och FDS

 

Vecka 5 (12/10)

Veckobrev   F5   CCA  

syskons1  syskons2 syskons3 syskons4 syskons5 syskons6 syskons7 syskons8 syskons9

syskons10 syskons11 syskons12

 

Vecka 4 (5/10)

Veckobrev   F4    DA och CDA  

Sal1 Sal2 Sal3 Sal4 Sal5 Sal6 Sal7  Sal8  Sal9

Iris1 Iris2 Iris3 Iris4 Iris5 Iris6 Iris7  Iris8  Iris9

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Pers5 Pers6 Pers7  Pers8  Pers9  Personalbeskrivning

 

Vecka 3 (28/9)

Veckobrev   F3   PC och FA    

Gobletdata   OS1  OS2  OS3  OS4  OS5  OS6  OS7  OS8  OS9

sys1  sys2  sys3  sys4  sys5  sys6  sys7  sys8  sys9

 

Vecka 2 (8/9)

Veckobrev   F2   Konfidensintervall   

Gruppnummer  Variabler(uppgift 5)  Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9

 

Vecka 1 (31/8)

Veckobrev    F1   Matrix

Feltryck i Manly   Några svar till Danielsson

 

10/8 2016

Välkomna till kursen multivariata metoder! Vi träffas första gången den 31 augusti kl 13.15-15 i John von Neuman. Vi kommer sedan träffas främst på onsdagar kl 10.15-12 eller 13.15-15. Schema finns i timeedit. Du kommer jobba mycket utan lärare på denna kurs. Jag har en föreläsning i veckan där jag går igenom en del av litteraturen, men du förväntas gå igenom resten av litteraturen på egen hand. Varje vecka jobbar du tillsammans med en annan student med att lösa problem och sammanställa och presentera resultaten i en rapport. Totalt är det 6 rapporter. Inför varje vecka lägger jag upp ett veckobrev här på hemsidan med information om litteratur, uppgifter och rapportering av resultat. I slutet på kursen presenterar du muntligt resultaten från rapporterna, samt skriver (valfritt) VG-tentan.

 


Sidansvarig: Linda Wänström
Senast uppdaterad: 2016-10-27