732G08 > Hemsida
Göm menyn

732G08 Multivariata metoder

HT1 2014


(se också "Alla meddelanden" för löpande information om kursen)

 

Vecka 1

Veckoplan v. 35    Matrix    F1

Vecka 2

Veckoplan v. 36    Konfidensintervall    F2

Gruppindelning   Variabler(uppgift 5)  Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10 Data11 Data12

Några svar till Danielsson

Vecka 3

Veckoplan v. 38    PC och FA   F3  

Gobletdata   OS1  OS2  OS3  OS4  OS5  OS6  OS7  OS8  OS9  OS10  OS11  OS12

sys1  sys2  sys3  sys4  sys5  sys6  sys7  sys8  sys9  sys10  sys11  sys12

VG-tentan 2012     Feltryck i Manly

Vecka 4

Veckoplan v. 39    DA och CDA   F4

Sal1 Sal2 Sal3 Sal4 Sal5 Sal6 Sal7 Sal8 Sal9 Sal10 Sal11 Sal12

Iris1 Iris2 Iris3 Iris4 Iris5 Iris6 Iris7 Iris8 Iris9 Iris10 Iris11 Iris12

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Pers5 Pers6 Pers7 Pers8 Pers9 Pers10 Pers11 Pers12  Personalbeskrivning

Vecka 5

Veckoplan v. 40   CCA   F5

syskons1  syskons2 syskons3 syskons4 syskons5 syskons6 syskons7 syskons8 syskons9

syskons10 syskons11 syskons12

VG-tentan 2013

Vecka 6

Veckoplan v. 42  KA och FDS

Info 16/10: Ändrat 17/10

VG-tentan kommer ges onsdagen 29/10 kl 10.15-12.15. Obs! Ingen föranmälan. De som vill försöka få VG på kursen dyker upp strax före 10.15 och har två timmar på sig att skriva tentan. För sal - se timeedit.

 

Gruppindelning för presentationsseminarium 20/10. Här ser du vilket seminarium du ska gå på.

Info 8/10

Obs! Eftersom sista rapporten ska in 22/10 och presentationsseminariet är 20/10 kommer ni inte behöva redovisa sista rapporten på seminariet. Inför seminariet: Lägg in alla rapporter (vecka 2-vecka 5) i en fil och maila till mig senast en timme innan seminariet. Om jag har anmärkt att något saknas/är fel i någon rapport är det bra om ni fixat det inför redovisningen. På seminariet blir ni tilldelade att presentera en del av någon rapport som ni redovisar genom att visa utskrifter etc. från rapporten. Ni ska även vara beredda att ställa frågor till andra grupper som presenterar samt kunna besvara frågor om vad ni gjort och kommit fram till. Räkna med att presentation plus frågor tar ca 15 minuter per grupp. Glöm inte att maila mig om vilket seminarium ni helst medverkar på (kl 10.15 eller kl 13.15). Jag har hittills hört från två grupper.