732G08 > Hemsida
Göm menyn

732G08 Multivariata metoder

HT1 2014


Kursdokument

Veckoplan v. 35    Matrix    F1

Veckoplan v. 36    Konfidensintervall    F2

Gruppindelning   Variabler(uppgift 5)  Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8 Data9 Data10 Data11 Data12

Några svar till Danielsson

Veckoplan v. 38    PC och FA   F3   Gobletdata   OS1  OS2  OS3  OS4  OS5  OS6  OS7  OS8  OS9  OS10  OS11  OS12

sys1  sys2  sys3  sys4  sys5  sys6  sys7  sys8  sys9  sys10  sys11  sys12

VG-tentan 2012     Feltryck i Manly

Veckoplan v. 39     Sal1 Sal2 Sal3 Sal4 Sal5 Sal6 Sal7 Sal8 Sal9 Sal10 Sal11 Sal12

Iris1 Iris2 Iris3 Iris4 Iris5 Iris6 Iris7 Iris8 Iris9 Iris10 Iris11 Iris12

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Pers5 Pers6 Pers7 Pers8 Pers9 Pers10 Pers11 Pers12  Personalbeskrivning