732G08 > Hemsida
Göm menyn

732G08 Multivariata metoder

HT1 2015

VG-tentan 23/10 kl 10.15-12.15

Ingen anmälan till tentan. Kom till tentan (sal kommer meddelas på timeedit) ca kl 10 så att du kan börja skriva kl 10.15. Här är tentan som gavs förra året, formlerna som medföljde samt tabeller.

 

Presentationsseminariet 19/10 kl 10.15-12.15

Inför seminariet: Lägg in alla rapporter (vecka 1-vecka 6) i en fil. Om jag har anmärkt att något saknas/är fel i någon rapport är det bra om ni fixat det inför redovisningen. På seminariet blir ni tilldelade att presentera en del av någon rapport som ni redovisar genom att visa utskrifter etc. från rapporten. Ni ska även vara beredda att ställa frågor till andra grupper som presenterar samt kunna besvara frågor om vad ni gjort och kommit fram till. Räkna med att presentation plus frågor tar ca 15 minuter per grupp. Antingen tar ni med er egen dator för presentationen, eller så mailar ni mig filen minst en timme innan seminariet.

 

 

 

Vecka 6 (7/10-14/10)

Veckobrev   F6    KA och FDS

 

Vecka 5 (30/9-7/10)

Veckobrev   F5   CCA  

syskons1  syskons2 syskons3 syskons4 syskons5 syskons6 syskons7 syskons8 syskons9

syskons10 syskons11 syskons12

 

Vecka 4 (23/9-30/9)

Veckobrev   F4   DA och CDA  

Sal1 Sal2 Sal3 Sal4 Sal5 Sal6 Sal7

Iris1 Iris2 Iris3 Iris4 Iris5 Iris6 Iris7

Pers1 Pers2 Pers3 Pers4 Pers5 Pers6 Pers7  Personalbeskrivning

 

Vecka 3 (9/9-23/9)

Veckobrev   F3   PC och FA    

Gobletdata   OS1  OS2  OS3  OS4  OS5  OS6  OS7 

sys1  sys2  sys3  sys4  sys5  sys6  sys7 

 Feltryck i Manly

 

Vecka 2 (2/9-9/9)

Veckobrev   F2   Konfidensintervall   

Gruppindelning   Variabler(uppgift 5)  Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6 Data7

Några svar till Danielsson

 

Vecka 1 (26/8-2/9)

Veckobrev   F1   Matrix

 

12/8 2015

Välkomna till kursen multivariata metoder! Vi träffas första gången den 26 augusti kl 10.15-12 i John von Neuman. Vi kommer sedan träffas främst på onsdagar kl 10.15-12 eller 13.15-15. Schema kommer finnas i timeedit inom kort. Du kommer jobba mycket utan lärare på denna kurs. Jag har en föreläsning i veckan och sedan är det du tillsammans med en annan student som löser problem och sammanställer och presenterar resultatet i en rapport. Totalt är det 6 rapporter.

 


Sidansvarig: Linda Wänström
Senast uppdaterad: 2015-10-12