Gm menyn

732G05 Regressions- och tidsserieanalys

VT2 2015


Senaste nytt...


6/5  Filer p hemsidan
 

Nu fungerar hemsidan igen och ni kan hitta frelsningsanteckningar och andra filer under fliken Kursinformation.


3/3  Vlkomna!
 

Kursen Regressions- och Tidsserieanalys startar tisdagen 5/5.Sidansvarig: Linda Wänström
Senast uppdaterad: 2015-03-03