Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

v 38-45 2016


Senaste nytt...


2016‑11‑04  Rättning INL2
 

Nu är jag klar med alla idéloggar. De finns att hämta utanför mitt kontor. Rör inte till ordningen på de andras loggar när ni hämtar er. De är i alfabetisk ordning.


2016‑10‑11  Fixade ett fel i schemat
 

Det hade smugit in ett felaktigt föreläsningstillfälle i schemat på fredag den 28/10. Det föreläsningstillfället är nu borttaget.


2016‑10‑05  Affinitetsdiagram
 

För att få ordning på sina data och som ett första steg i dataanalysen från den kontextuella undersökningen gör man normalt en tematisering/kategorisering av data. Ett bra sätt att göra det är att göra affinitetsdiagram som är en form av tematisering.


2016‑09‑28  Grupper för handlending och redovisning
 

Grupp 1
=========
ADOLFSSON SOFIE
ANDERSSON RASMUS
ANDRÉ JOHANNES
BENNERHED ERIK
BERGSTEN LINNEA
BERGSTRÖM JONAS
BIRGERSSON JULIA
BÖHM CORNELIA
CEDERBLAD GUSTAV
FRIBERG MARC

Grupp 2
=========
FRIDHOLM HANNA
HAGELBERG ALICIA
HAGLUND TORE
HALVORSEN LUDWIG
HAMERSLAG TOBIAS
HANSON LINNÉA
HASKOVIC MIRZA
HELLQVIST PER
ISAKSSON FABIAN
JOHANSSON HANNA

Grupp 3
=========
JOHANSSON VIDA
JONSSON EMMA
KAMMERLAND ALEXANDRA
KARLSSON JOHAN
KARLSSON KRISTOFFER
KARLSSON MARCUS
LAINE RICKARD
LIND MARTIN
LINDSTRÖM EBBA
LUNDBERG MOLLY
LUNDBLAD OSCAR

Grupp 4
=========
MICHAILOFF JULIA
ROSBERG ALICE
RÖNNBERG SOFIA
SAMUELSSON EMMA
SIMONSSON CHARLIE
SKÖNVALL JULIA
STAAF EMMA
WERELIUS IDA
WESTIN ANNA
NILSSON LISA


2016‑09‑26  Förtydligande av INL1
 

Eva bad mig skriva ett förtydligande om INL1 till er. Jag kommer att uppdatera i beskrivningen på hemsidan utifrån nedanstående. Fråga mig igen om något är oklart!

  1. Steg ett handlar om att bekanta sig med och använda terminologin i en gränssnittsriktlinjerna för en skrivbordsapplikation.
  2. Den kontextuella undersökningen handlar om att kombinera observation och intervju samtidigt som man tar rollen av en praktikant. Ni ska förstå er användares användning av den valda applikationen som helhet. Kanske använder personen bara applikationen en kort stund av det som ni är med på. Då kan ni få personen att berätta om hur den används i dennes arbete och kanske få personen att visa hur den brukar göra. Resten av tiden handlar om att förstå hur applikationen passar in i arbetet som helhet och hur personens vardag egentligen ser ut. Lärandemässigt vill jag att ni går härifrån med en förståelse för vad kontextuella undersökningar är.
  3. Sedan väljer ni att göra en uppgiftsanalys på en av uppgifterna som er användare gjorde. En del av det har ni material på i era anteckningar och inspelningar, en del av det kanske ni får titta närmare på genom att själv stega igenom uppgiften i den aktuella applikationen. Lärandemässigt vill jag att ni går från uppgiften med en förståelse för vad uppgiftsanalys är.
  4. Därefter kommer den heuristiska utvärderingen som handlar dels om att ni ska veta hur en sådan går till och dels om att bekanta er med en etablerad uppsättning tumregler och principer för gränssnittsdesign.


2016‑09‑22  Hemsidan uppdaterad
 

Informationen för kursen ht 2016 är uppdaterad.Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2013-04-29