Göm menyn

729G44 Gränssnittsdesign

v 38-45 2016


Senaste nytt...


2016‑09‑26  Förtydligande av INL1
 

Eva bad mig skriva ett förtydligande om INL1 till er. Jag kommer att uppdatera i beskrivningen på hemsidan utifrån nedanstående. Fråga mig igen om något är oklart!

  1. Steg ett handlar om att bekanta sig med och använda terminologin i en gränssnittsriktlinjerna för en skrivbordsapplikation.
  2. Den kontextuella undersökningen handlar om att kombinera observation och intervju samtidigt som man tar rollen av en praktikant. Ni ska förstå er användares användning av den valda applikationen som helhet. Kanske använder personen bara applikationen en kort stund av det som ni är med på. Då kan ni få personen att berätta om hur den används i dennes arbete och kanske få personen att visa hur den brukar göra. Resten av tiden handlar om att förstå hur applikationen passar in i arbetet som helhet och hur personens vardag egentligen ser ut. Lärandemässigt vill jag att ni går härifrån med en förståelse för vad kontextuella undersökningar är.
  3. Sedan väljer ni att göra en uppgiftsanalys på en av uppgifterna som er användare gjorde. En del av det har ni material på i era anteckningar och inspelningar, en del av det kanske ni får titta närmare på genom att själv stega igenom uppgiften i den aktuella applikationen. Lärandemässigt vill jag att ni går från uppgiften med en förståelse för vad uppgiftsanalys är.
  4. Därefter kommer den heuristiska utvärderingen som handlar dels om att ni ska veta hur en sådan går till och dels om att bekanta er med en etablerad uppsättning tumregler och principer för gränssnittsdesign.


2016‑09‑22  Hemsidan uppdaterad
 

Informationen för kursen ht 2016 är uppdaterad.Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2013-04-29