Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Kursmaterial

* OH är från förra året och kan komma att uppdateras

Föreläsnings-OH

Lektions-OH

Lab-instruktioner

Extramaterial

Tenta


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2014-10-23