Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Schema för fördjupningsuppgift


Onsdag 18 jamuari Torsdag 19 januari
10-1110-11
Agent som kan spela Atarispel bättre än människor med hjälp av Deep Reinforcement Learning, Sofie Adolfsson
Att dela en tårta - Algoritmer för rättvis fördelning, Linnea Bergsten
Drive Me - Tekniken bakom självkörande bilar, Rickard Laine Rekommendationer på nätet - Kollaborativa rekommendationssystem, Cornelia Böhm
11-1211-12
Speech Recognition using artificial neural networks, Oscar Lundblad Fuzzy Logic - Vad är det och hur fungerar det?, Molly Lundberg
När det oskarpa ger skärpa, Alice Rosberg Reinforcement Learning med Q-learning, Ludwig Halvorsen
Vilket rekommendationssystem ska en interaktiv tjänst välja? Med Spotify som praktiskt fall, Sofia Rönnberg Perception via sensorisk data i robotar, Julia Skönvall
13-1413-14
Are the human race doomed? Singularity and how to survive it, Axel Ahlqvist Förstärkande inlärning med fokus på Q-learning, Emma Staaf
Inlärningsalgoritmer för Robocup - En undersökning av SARSA-algoritmen, Anna Westin Fuzzy logic, Lisa Nilsson
Fuzzy logic, Julia Birgersson Cake-cutting - att fördela resurser på ett rättvist sätt, Ebba Lindström
14-1514-16
Nu lär vi oss tre i rad, Hanna Johansson ASIMO - Hondas humanoida robot, Josefin Olsson
Shazam - En smart musiktjänst, Linnea Hanson X, Erik Bennerhed
Bayesianska nätverk och expertsystem i praktiken, Emma Jonsson

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2017-01-18