729G43 > Schema för fördjupningsuppgift
Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Schema för fördjupningsuppgift


Edvard All,
Axel Andersson,
Rasmus Andersson,
Nadia anna Barbagallo - Robotar i sjukvård,
Josefine Bark,
Gustav Bergström,
Jennie Blom,
Simon Cavedoni,
Liska Cersowsky - Affective computing,
Veronica Dahlqvist - Etiska aspekter av krigsförande robotar,
Sandra Durefors - AI test,
Fredrik Ejdemo,
Karin Forsberg - ECA interaktion genom kropsspråk,
Emil Fritz,
Åsa Holmqvist - Ansiktsigenkänning,
Veronica Hägg - Moral och etik i AI,
Anton Karlsson,
Caroline Karlsson,
Lia Kousta,
Fredrik Lindhe,
Oscar Linger - Situationsmedvetenhet i autonoma system,
Max Lund,
Johanna Lundblad - Etik och moral, t ex i sjukvård,
Christine Naenfeldt - Beslutsstöd inom flygvapnet,
Linn Nilsson - Ansiktsigenkänning,
Joakim Olofsson - Etiska aspekter på agenter med medvetande,
Sebastian Petersson - Dokumentklassificiering i sjukvård,
Andreas Rydberg - Siri/CALO?,
Felizia Schnell,
Jenny Skog - Social robotics? Ansiktsigenkänning?,
Wiktor Strandqvist - Polyworld,
Jakob Säll - Expertsystem inom medicin,
Marcus Thorelius,
Sofia Wahlberg - Machine ethics,
Simon Wallin - Statistiska modeller för modellering och genering av texter,
Andreas Wasa - Rekommendationsystem och big data ELLER Bayesianska nät,
Viktor Westermark - Multidimensionell minesweeper,
Sussie von,
David Åhlander - Etik och drönare?,
Maja Åhlin - Virtuella assistenter,
Elias Åsgård - Implementation av Wumpusvärlden,

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2014-11-18