Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Schema för fördjupningsuppgift


Tisdag 14 januri Torsdag 16 januari Fredag 17 januari
10-11 10-11
Frida Jonsson, Oscar CITS - Ett intelligent utbildningssystem som genom naturliga språkdialoger förutser och anpassar inlärningsstil utifrån individen Sofia Berge, Cellautomat
Cassandra Svensson, Ontologier Charlie Forsgren, Taligenkänning - Hur datorer känner igen talat språk
Björn Alvinge, Latent Semantic Analysis - A Review of a computational approach to meaning Felicia Schnell, Fuzzy expertsystem för cancerdiagnos
11-1211-12
Martina Nyberg, Cyc: En kunskapsbas över sunt förnuft Sarah Albertsson, Dryck till maten - ett nyttobaserat rekommendationssystem
Johan Rittfeldt, Data Mining - Hitta dolda mönster i stora mängde data Jacob Gavin, Sentiment analysis
Per Fallgren, Collaborative Filtering Marcus Fritz, Jump Point search
13-14 13-14 13-14
Jeanette Bendelin, Nice argument generator Albin Rimming, Vector Space Models - Semantisk förståelse med linjär algebra
Frida Engslätt, Konsten att förstå en ledtråd - Hur IBM Watson analyserar och förstår frågor i Jeopardy! Johanna Rungård, En inblick i Google Translate
Linda Hallstöm, Question analysis in IBM Watson Sussie Von, Autominder systemet - Ett påminnelsesystem för äldre människor
14-1514-1514-15
Marcus Liw, COGSUM - textsammanfattning genom semantisk likhet Gabrielle Silfver, Maskinbaserad humorigenkänning - Kan en maskin känna igen humoristiska texter?
Jimmy Eriksson, Genetiska algoritmer Alexander Brusmark, Artificial Bee Colony Algorithm och TSP
Christina von Tell, ContextWalk - Rekommendation av filmer med hjälp av slumpvandring på en kontextuell graf Benjamin Helmersson, Harmony search and Soduko: Et alternativ till evolutionära algoritmer
15-1615-1615-16
Astrid Karlsson, Brutus - Ett sago-genererande program
Daniel Toll, Ansiktsigenkänning: Datorn vet vem du är

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2014-01-13