Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Tidigare presentationer


Ett urval gamla rapporter

Malin Bergqvist Prosody in speech recognition

Jonas Klingström Case-Based Reasoning -- Och tre dussin cyklar

Gustav Nygren That's what she said: Double entendre identification

Gustav Johansson Liv eller död agent Artificiell intelligens på liv eller död

Caroline Allmér Fuzzy Logic

Sam Thellman Self-Organizing Maps

Rina Blomberg Multi Level Reasoning In A Cheat Agent - Using Bayesian Inference to Cover and Uncover Deception

Max Liedström Kvelland Hierarchical Task Networks: Angelic semantics and HLA Descriptionn

Evelina Rennes Never Ending Language Learner

Karolina Franc Data mining

Oscar Wemmert Genetisk programmering i Othello med turneringsurval

Linnea Wahlberg AskEd - ett statistiskt fråga-svarssystem

Johanna Karlsson En fördjupning i statistiska maskinöversättningssystem

Johan Felixsson NERO - Implementering av genetiska algoritmer i RTT-spel

Nicoletta Angelopulos Baroutsis Polyworld - artificiell evolution

Anna Holm Från ljusenergi till en kub som går att stå på - Hur man får en dator att känna igen olika former i visuell information

Lovisa Rönmark FUZZY Logic - Var går gränsen

Magnus Jonsson Beslutsstödjande system inom underhållsplanering av reguljärflyg

Daniel Fyhr Ant colony optimization

Malin Persson Kan ett datorprogram spela solitär?

Emma Nordlöf Navigeringssystemet ombord på Boss

Tommy Hudin Luddig logik

Robin Rörberg RoboCup

Sanna Heurlén FALCON och QA-system generellt

Sofia Bremin Beslutsstödjande system inom medicin

Magnus Johansson Circumscription

Daniel Ros Machinetta Proxy

Albin Sundin Evaluation of neurocontrollers for active control and behaviour modulation of tethered airfoils using genetic algorithms

Kerstin Johansson Genetisk programmering i Othello

Kristina Vegelius Fuzzy logic

Anna Holmquist Cellautomater


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2013-06-24