Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Deadlines


Datum Moment
23 oktober Vid första handledningstillfället presenterar alla som har ett ämne kortfattat detta. Vid detta tillfälle ges också möjlighet till individuell handledning av alla lärare i kursen.
4 novemberMuntlig projektpresentation med angivande av några centrala referenser.
13 novemberMöjlighet till individuell handledning.
25 novemberSkriftlig disposition av projektet. Dispositionerna bytes mellan två studenter som granskar, och konstruktivt kritiserar, projektdispositionen.
9 decemberMöjlighet till individuell handledning.
10 januariRapporten skickas in till Urkund. Senast klockan 8!


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2013-06-24