Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Deadlines


Datum Moment
13 november Vid första handledningstillfället presenterar Arne aktuella ämnen från en AI-konferens.
16 novemberAlla bör ha valt ett ämne och gjort en initial litteratursökning. Vid detta tillfälle ges också möjlighet till individuell handledning av alla lärare i kursen.
20 novemberMöjlighet till individuell handledning.
23 novemberMöjlighet till individuell handledning.
4 decemberReservtillfälle.
11 decemberSkriftlig disposition av projektet. Dispositionerna bytes mellan två studenter som granskar, och konstruktivt kritiserar, projektdispositionen.
9 januariRapporten skickas in till Urkund. Senast klockan 8!


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2015-11-13