Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Deadlines


Datum Moment
17 oktober Vid första handledningstillfället presenterar Annika aktuella ämnen från en AI-konferens. Vid detta tillfälle ges också möjlighet till individuell handledning av alla lärare i kursen.
4 novemberAlla bör ha valt ett ämne och gjort en initial litteratursökning. Vid detta tillfälle ges också möjlighet till individuell handledning av alla lärare i kursen.
12 novemberMöjlighet till individuell handledning.
24 novemberMöjlighet till individuell handledning.
8 decemberSkriftlig disposition av projektet. Dispositionerna bytes mellan två studenter som granskar, och konstruktivt kritiserar, projektdispositionen.
9 januariRapporten skickas in till Urkund. Senast klockan 8!


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2014-09-29