Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Deadlines


Datum Moment
21 november Vid första handledningstillfället presenterar Arne aktuella ämnen från en AI-konferens.
12 januariRapporten skickas in till Urkund.


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2016-09-05