Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Kursplan


Kursplan finns här.

V.g. se LiU:s studieinformation.


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2016-08-25