Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Schema


OBS! Kursbokens tredje upplaga finns i två versioner, en sk. Internationaledition (2014) och en annan (2010) (den amerikanska originalupplagan). Den största skillnaden mellan dessa verkar vara att kapitel 6 och 7 bytt plats samt att Appendix 1 nu är kapitel 26. I läsanvisningarna nedan antas att Kapitel 6 är Contsraint Satisfaction Problems och kapitel 7 Logical Agents, dvs 2010 års version. I 2014 års International edition är det tvärtom.

Kursboken kan klassificeras i två olika kategorier:

  • 1 Normalt kursmaterialt. Detta är vad som huvudsakligen ingår i kursen.
  • 2 Kursivt kursmaterial. Detta är sådant som ni kan läsa antingen för att bättre förstå det som ingår i kursen eller läsas av rent intresse.

KapitelViktEventuell kommentar
11
21
31Glöm inte appendix A1
4.114.1.2 och 4.1.3 kursivt.
4.2-4.52
5.1-5.31
5.4-5.82
6.1-6.31
6.4-6.52
71
81
91Avsnitten om logikprogrammering (9.4.2-9.4.5) kan läsas kursivt
101
11.1-11.31
11.4-11.52
121
131
14.1-14.4.11
14.4.2-14.82
15.1-15.31
15.4-15.62
162
172
18.1-18.31
18.4-18.52
18.6-18.71
18.82
18.91
18.10-18.112
19.11
19.2-272


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2015-08-10