Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Kursinformation


Syfte

Kursen artificiell intelligens är praktiskt inriktad och syftar till att visa hur man kan utnyttja kunskaper från andra områden inom kognitionsvetenskap för att konstruera intelligenta agenter.

Innehåll

Kursen presenterar ett antal angreppsätt för problemlösning och för representation och manipulation av kunskap samt maskininlärning. Varje moment nedan varar 2h.
AntalTypInnehåll
1 FöreläsningIntroduktion, Intelligenta agenter
5 Laboration Intelligenta agenter
2 FöreläsningarSökning
3 Laboration Sökning
3 FöreläsningarKunskapsrepresentation
4 LaborationKunskapsrepresentation
2FöreläsningPlanering
3LaborationPlanering
2FöreläsningProbabilistisk logik
2LaborationProbabilistisk logik
3FöreläsningMaskininlärning
3LaborationBeslutsträdsinlärning
3LaborationANN
2SeminarierProjekthandledning
10SeminarierProjektpresentationer

Förkunskaper

Kursen utgör en viktig länk mellan datavetenskap och övriga delar av kognitionsvetenskap. Den integrerar kunskaper från kurserna Programmering, Logik och Diskret matematik, Psykologi samt Lingvistik och förutsätter dessa som förkunskaper.

Organisation

Den teoretiska grunden presenteras och diskuteras på föreläsningar och lektioner. Ett urval av metoder och tekniker fördjupas genom praktiskt arbete i form av laborationer och övningar. En ytterligare fördjupning (teoretisk eller praktisk) görs i ett individuellt projekt.

Tidsplanering

Kursen har 26 h föreläsning och du förväntas lägga 100 - 120 h av egen studietid för att inhämta det teoretiska materialet i kursen.
Kursen har också 46 h schemalagda laborationer med handledning. Här förväntas du lägga 120 - 170 h av egen studietid för att klara av laborationerna, mycket beroende på hur bra du klarade programmeringskursen.
Desutom finns det ett projekt med 8 h handledning där du förväntas lägga 80 - 120 h för att klara av.

Kurslitteratur

Stuart Russell, Peter Norvig Artificial Intelligence - A Modern Approach, Third Edition Prentice Hall, 2010.

OBS! Kursbokens tredje upplaga finns i två versioner, en sk. Internationaledition (2014) och en annan (2010) (den amerikanska originalupplagan). Den största skillnaden mellan dessa verkar vara att de två sista, mer filosofiska kapitlen, utgått samt att kapitel 6 och 7 bytt plats.


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2016-09-05