Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Kursinformation


Syfte

Kursen artificiell intelligens är praktiskt inriktad och syftar till att visa hur man kan utnyttja kunskaper från andra områden inom kognitionsvetenskap för att konstruera intelligenta agenter.

Innehåll

Kursen presenterar ett antal angreppsätt för problemlösning och för representation och manipulation av kunskap samt maskininlärning. Varje moment nedan varar 2h.
AntalTypInnehåll
1 FöreläsningIntroduktion, Intelligenta agenter
5 Laboration Intelligenta agenter
2 FöreläsningarSökning
3 Laboration Sökning
6 FöreläsningarLogik och kunskapsrepresentation
1 LektionKunskapsrepresentation
4 LaborationKunskapsrepresentation
1FöreläsningPlanering
2LaborationPlanering
2FöreläsningProbabilistisk logik
2LaborationProbabilistisk logik
4FöreläsningMaskininlärning
3LaborationBeslutsträdsinlärning
2LaborationANN
1SeminariumProjekthandledning
10SeminariumProjektpresentationer

Förkunskaper

Kursen utgör en viktig länk mellan datavetenskap och övriga delar av kognitionsvetenskap. Den integrerar kunskaper från kurserna Programmering, Logik och Diskret matematik, Psykologi samt Lingvistik och förutsätter dessa som förkunskaper.

Organisation

Den teoretiska grunden presenteras och diskuteras på föreläsningar och lektioner. Ett urval av metoder och tekniker fördjupas genom praktiskt arbete i form av laborationer och övningar. En ytterligare fördjupning (teoretisk eller praktisk) görs i ett individuellt projekt.

Tidsplanering

Kursen har 32 h föreläsning och du förväntas lägga 100 - 120 h av egen studietid för att inhämta det teoretiska materialet i kursen.
Kursen har också 42 h schemalagda laborationer med handledning. Här förväntas du lägga 120 - 170 h av egen studietid för att klara av laborationerna, mycket beroende på hur bra du klarade programmeringskursen.
Desutom finns det ett projekt där du förväntas lägga 80 - 120 h för att klara av. Handledning av projektet bokar du direkt med kusransvarig.

Kurslitteratur

Stuart Russell, Peter Norvig Artificial Intelligence - A Modern Approach, Third Edition Prentice Hall, 2010.

OBS! Kursbokens tredje upplaga finns i två versioner, en sk. Internationaledition (2014) och en annan (2010) (den amerikanska originalupplagan). Den största skillnaden mellan dessa verkar vara att de två sista, mer filosofiska kapitlen, utgått samt att kapitel 6 och 7 bytt plats.


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2017-09-11