Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Allmänt om laborationerna

Instruktioner

Labbarna görs i par och anmälan görs i Webreg. Det är viktigt att en grupps båda medlemmar förstår de lösningar som lämnas in och kan besvara eventuella frågor som en handledare kan ha .

Det förutsätts att ni har läst instruktionerna till den aktuella laborationen innan ni kommer till första tillfället. Handledaren har rätt att prioritera andra studenter om ni inte gjort det.

För er som önskar att arbeta på distans går Linux-miljön att komma åt via ThinLinc.

Deadlines

 • Labb 1: 6/10
 • Labb 2: 27/10 (OBS: förlängt från 19/10)
 • Labb 3: 10/11
 • Labb 4: 15/11 (OBS: muntlig redovisning)
 • Labb 5: 24/11
 • Labb 6: 8/12 (OBS: förlängt från 1/12)
 • Labb 7 (alternativ 1): 6/12 (Muntlig redovisning)
 • Labb 7 (alternativ 2): 14/12 (Inlämning, se labbens instruktioner)

Deadline för sista inlämning av kompletteringar är vid kursens slutdatum. Ett upphämtningstillfälle kommer därefter i augusti.

Genomgångar

 • Labb 3: 30/10
 • Labb 4: 8/11
 • Labb 5: Ingen genomgång (endast slides)
 • Labb 6: Ingen genomgång.
 • Labb 7: Ingen genomgång.
Labbinstruktionerna håller på att uppdateras för kursomgång 2017.

Inlämningsinstruktioner

Labbarna (med undantag för labb 4 och labb 7) lämnas in via e-post till labbass.AI@gmail.com.

Skicka endast in en labb per e-post. Gäller även kompletteringar.

Skriv kurskoden först i ämnesraden följt av labbnummer. Vid komplettering, lägg till kompl efter labbnummret.

En ämnesrad för en första inlämning av labb 1 skulle kunna se ut så här:
729G43 labb 1 abcde123 och qwert234

En komplettering skulle kunna ha ämnesraden:
729G43 labb 1 kompl abcde123 och qwert234

Laborationsassistenterna rättar kontinuerligt laborationer under kursens gång. Rättningstiden är 10 arbetsdagar för labbar som lämnats in på korrekt sätt före aktuell deadline. Har ni inte fått resultat inom 10 dagar, vänligen påminn assistenten. Om en labb lämnas in efter deadline kan rättning inom 10 arbetsdagar inte garanteras.

Laborationer som lämnats in i ofullständigt skick eller i fel format kommer inte att rättas.

Betygssättning

På laborationerna kan betyget godkänt eller väl godkänt erhållas. För godkänt krävs att laborationen är redovisad enligt de krav som finns angivna i varje laborationsinstruktion. För väl godkänt krävs dessutom att ni har visat att ni kan koppla ihop teorin med praktiken, att ni kan föra egna resonemang och dra egna slutsatser efter era erfarenheter, och att programkoden innehåller genomtänkta funktionsnamn och en genomtänkt struktur. Betyget väl godkänt ges med andra ord efter en helhetsbedömning av redovisningen där alla delar är mer eller mindre lika viktiga.
För betyget VG i laborationsmomentet krävs VG i samtliga labbar.

VG-inlämning

Missad deadline påverkar inte möjlighet till VG. Samtliga VG-kompletteringar måste ha kommit in innan kursens slutdatum, eftersom betyget G annars kommer att rapporteras in för labbserien. Om ni vill vänta med att få poängen för kursen registrerade för att hinna komplettera labbarna är det viktigt att ni pratar med någon av laborationsassistenterna.

Slutdeadline

Det finns en slutgiltig deadline för rättning av labbar under denna kursomgång. Laborationer som inte godkänns då kan lämnas in för en sista rättning under omtentaperioden i augusti 2018 (prel. deadline 31/8). Om man ej fått minst godkänt på alla labbar vid slutdeadlinesrättning rapporteras betyg U för labbmomentet på kursen in i LADOK. Laborationer som inte godkänns då måste göras om nästa gång kursen ges.

Kompletteringar

Efter rättning av en laboration finns en möjlighet att komplettera. För att komplettera till VG måste studenten besvara eventuella VG-uppgifter. När samtliga labbar har blivit godkända rapporteras betyget in i LADOK. Om ni planerar att komplettera labbar till VG är det viktigt att ni gör detta innan kursens ordinarie slutdatum.

Misstänkt fusk

Varje gruppmedlem måste vara förberedd på att svara muntligt på frågor kring labben. Vi uppmuntrar diskussion och samarbete, men att kopiera andras arbete räknas som fusk och föranleder anmälan till diciplinnämnden. Diskussion och samarbete kan röra principer och generella problem, ej kod eller specifik lösning på en uppgift. Det är inte tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i ett labbpar ha arbetat med alla uppgifter och kunna redogöra för samtliga uppgifter.

Samtliga fall där fusk misstänks kommer att rapporteras till universitetets disciplinnämnd. Hur stressig en situation än ter sig är det alltid bättre att kontakta berörda lärare och få förlängd tid än att fuska genom att plagiera andra och därmed riskera avstängning.

Gamla instruktioner

Om ni har labbar från tidigare år att komplettera kontakta kontakta Robin Keskisärkkä (robin.keskisarkka@liu.se). Om ni gick kursen ett tidigare år men inte lämnat in en viss labb gäller årets version om inget annat sagts.

Nyttiga länkar


Sidansvarig: Robin Keskisärkkä
Senast uppdaterad: 2017-12-01