Göm menyn

729G40 Kandidatuppsats

Nyheter


Senaste nytt...


4/4  Ny deadline
 

Sista dag för inlämning av korrigerad uppsats är 12 juni


5/2  Gruppindelning
 

Gruppindelningen är klar.


3/2  Gruppindelning
 

Jag har gjort en preliminär gruppindelning men jag hoppas på fler handledare så gruppindelningen kan komma att ändras.


24/11  Uppdatering fortsätter
 

Seminarietider och preliminära handledargrupper klara. Handledarna är klara, men fördelning på grupp kan komma att ändras efter att UppsatsPM kommit in.


21/11  Uppdatering på gång
 

Sidorna håller på att uppdateras inför 2017. Kursstart 23 januari klockan 13.Sidansvarig: Arne Jönsson