Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Schema


För kursschema, se timeedit.

Läsanvisningar till Databas-delens 5 tillfällen.

Bilder från första föreläsningen. Det dokument som jag utgick från på lektionen om SQL. Bilder till föreläsningen om Normalisering.

Övningshäfte att arbeta med inför och på lektionerna i databasdelen.

Webbprogrammering - föreläsning 1 PHP, HTML, CSS, Javaskript, validering, säkerhet

Här finns på allmän begäran repetitionsmaterial i form av gamla tentor: sista tentan av Erik P. Tentan från senaste gången jag hade kursen själv. Riktigt gammal tenta med rättningsmall. Vissa moment ingår inte längre i kursen, fråga 3, 4 och 6 utgår (då var kursen 7.5p).

Sidansvarig: Eva Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2016-09-13