Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Schema


För kursschema, se timeedit. Bilder från föreläsningarna finns på litteratursidan.

Kursschema

Tillfälle Innehåll Lärare Läsanvisningar Förberedelser
1: FöIntroduktion, webbdesign, ER-modellen. Eva Kap. 1-2, 4 Anmäl er individuellt i webreg i par på lab-serie.
2+2,5: Fö+LeER-modellering Eva Kap. 2-4 (ej 2.18, 2.19, 3.4, 3.6, 3.7) Påbörja projektarbetet genom att starta delprojekt A.Inför lektionen, starta delprojekt B
3: Fö Relationsmodellen Eva Kap 5-6 (ej 6.12) Starta delprojekt B
4: Fö Normalisering Eva Kap. 11
5: Le Övning i Normalisering Eva
6: Fö Databasspråket SQL Eva Kap 7-9 och 12 (ej 7.20, 8.15 och 12.7-13. Översiktligt 9.10-13).
7-8: La SQL-laboration Eva Se labbförberedelser nedan.
9: Le/La PHP-introduktion AML Utforska (översiktligt) materialet om PHP på litteratursidan.
10: La/Pr Projekt AML/TJ Delprojekt C startar. Se inför projektstarten nedan.
11: La/Pr Projekt AML/TJ
12: La/Pr ProjektAML/TJ
13: La/Pr Projekt AML/TJ
14: La/Pr Projekt AML/TJ
15: La/Pr Projekt AML/TJ
16: La Projekt AML/TJ
17: La Projekt AML/TJ
18: La Projektdemonstration (senast) AML/TJ
19: Le Möjligt resurstillfälle inför tentan. Schemaläggs vid önskemål. Eva

Läsanvisningar

Läsanvisningar till online-boken:

Inför labbarna kan man kolla avsnittet Introduktion till MySQL.

Labbförberedelser

Läs och tänk igenom uppgifterna noga, så att ni har en idé om lösningen innan ni sätter er vid datorerna.

Dessutom bör ni, om det är första gången ni sätter er för att göra SQL-labbarna, fixa inställningarna för MySQL på ert konto och lägg upp databasen som ni ska labba på. Notera att det MySQL-konto ni fått skickats ut med epost vid terminsstart (har ni tidigare använt SQL i någon kurs på IDA används samma konto). Följ instruktionerna här.

Är det något ni undrar över, kolla SQL-Lab-FAQ (Frequently Asked Questions, in english).

Eftersom editeringskapaciteten i kommandotolken till MySQL (mysql) är kraftigt begränsad rekommenderar vi att ni redigerar sql-uttrycken i en texteditor (t.ex. Text Editor, Anteckningar eller emacs) och kopierar dem till mysql för körning. En poäng med emacs är att man kan köra mysql i en emacsbuffer och redigera i en annan och enkelt kopiera emellan - om man kan sin emacs... Väljer ni Text Edit kopierar man enklast med tangentbordets snabbtangenter. En annan poäng med detta arbetssätt är att det är lika enkelt att kopiera resultatet åt andra hållet, och vips så har man sin redovisning klar (se SQL-övningens instruktioner).

Inför projektstarten

Prova att logga in till MySQLdatabasen och testa hur gränssnittet fungerar. Bekanta dig med de resurser som finns om PHP och MySQL.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2013-11-24