Göm menyn

En enkel kom-ihåg-lista inför projektdemonstration

Denna lista är inte uttömmande. Det är alltså inte så att "det stod inte på kom-ihåg-listan" betyder att ett krav inte finns. Gå igenom projektets kravlista och se till att allt uppfylls. Detta är bara tips om saker som är värda att kolla en extra gång på.

  • Validerar sidan? Klarar sidan W3C:s validator (både XHTML och CSS). Validatorn klarar inte PHP-kommandon, så ge den färdiggenererade sidor (sådant användaren ser). Om ni inte kan ge den en direktlänk till sidan som den ska granska (t ex till sökresultat), gör en sökning, välj visa källa, kopiera all HTML-koden och klistra in resultatet i Direct Input-rutan.
  • Är all indata sanerad för Recensions-sidan?. Inga rena $query = "INSERT INTO mintabell VALUES(,'" . $_POST['namn'] . "',...;' (eller liknande) får förekomma. Data från $_POST['namn'] måste saneras först (tänk Bobby Tables). Notera att även HTML kan ställa till problem i fritext-indata. Man ska inte få konstiga resultat om någon skriver <3 i en recension (< tolkas, om det inte omvandlas till &lt; i något skede, som början av en XHTML-tagg. Se PHP-föreläsningen för funktioner som gör detta.).
  • Ser uppräkningar/tabeller vettiga ut om utdata saknas? Ska tabellrubriker skrivas ut om det inte finns några presenter? Specialmeddelanden om det saknas recensioner?
  • Kontrollera att ni verkligen implementerat den databasdesign ni fått godkänd. Har ni de nycklar ni ritade? Om inte kan det gå att motivera om funktionen inte ändras. Är rätt constraints satta för de främmande nycklar ni hade och cascade-inställningar satta (om relevanta)? Om jag tar bort en present från admin-sidan, vad händer med recensionerna? Om de ska tas bort automatiskt, sätt det lämpligen på databassidan.
  • Om ni skrivit något i JavaScript: fungerar sidan när man slår av JavaScript-stöd? Det måste det. JavaScript är ok att ha, men är inte del i kursen.
  • Till inlämningen ska koden vara kommenterad. Det kan vara värt att skriva sådant kontinuerligt när man har delen i färskt minne.
  • Ser åäö bra ut? Är det konsekvent teckenkodning - i tabeller, i PHP-filerna och vad man säger i <meta ...

Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2013-12-19