Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Kontakta


Examinator

Eva L. Ragnemalm

Kursassistent

Anders Märak Leffler

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Tony Johansson, e-post tonjo366@student.liu.se

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2009-08-18