Lokalisering, översättning &
terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
729G20


  • Grupper
  • Viktiga datum


Schema Lokalisering HT-11

Schema 729G20
(Lokalisering översättning & terminologi) HT-15

 

Seminarier/Föreläsningar

Tid

Plats

Sem 1

Kursintroduktion, översättningsteori I 

Wollin. Translation in a European community - an old story.

Newmark, Peter. A Textbook of Translation.

v. 34 må 17 aug
8-10

DG46

Sem 2

Översättningsteori II  

Gellerstam, M. Om svenskan i översättningar.

Baker, M. Corpus-based translation studies: The challenges that lie ahead.

Benjamin, W. The Task of the Translator.

v. 34 fr 21 aug
8-10

 

DG31

 

Sem 3

Översättningsteori III 

Jakobson, Roman. On Linguistic Aspects of Translation.

Nida, Eugene. Principles of Correspondence.

Platzack, Christer. Sex översättningar till svenska av Lewis Carrols "Alice in Wonderland".

Ahrenberg, L & M Merkel. 1997. Språkliga effekter av översättningssystem.

Koppel & Ordan. 2009. Translationese and Its Dialects.

v. 35 ti 25 aug
15-17


DG31

 

Sem 4

Terminologi 

Cabré, Teresa.  Terminology today.

Karlsson, Ola. Web site, sajt eller webbplats.

Atkins, Sue. Then and Now: Competence and Performance in 35 Years of Lexicography. 

Warburton, Kara. 2015, Terminology Management.

v. 36 ti 1 sep
13-15

15-17

 

DG31

 

AHA-rummet, E-huset

Le 1

Översättningsminnen och termer. 

 

Förberedelse för laboration

v. 37, må 7 sep

9-10 Obs tiden!

DG31

Gäst 1

Lokalisering i praktiken  

Martin Agfors.

v. 37 ti 8 sep
13-15

DG46

Lab 1

Översätta med översättningsminnen 1

Laboration med datorstöd för översättning.

v. 37 ti 8 sep
15-17

LOK-labbet, IDA Hus E

Lab 2

Översätta med översättningsminnen 2

Laboration med datorstöd för översättning.

Efter överenskommelse

med Magnus (v. 37-39)

LOK-labbet, IDA Hus E

Sem 5

Översättning och datorstöd I 

Martin Kay. "The Proper Place of Men and Machines in Language Translation." 

Arnold, Doug. Why translation is difficult for computers.

Ignacio Garcia. 2015. Computer-aided Translation.

Ivarsson, Fredrik (2007). Undertextning - kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer, utdrag ur kap. 2, magisteruppsats, kogvet, Linköpings universitet.

v. 37 fr 11 sep
8-10

DG31

Sem 5

Översättning och datorstöd I 

Martin Kay. "The Proper Place of Men and Machines in Language Translation." 

Arnold, Doug. Why translation is difficult for computers.

Ignacio Garcia. 2015. Computer-aided Translation.

Ivarsson, Fredrik (2007). Undertextning - kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer, utdrag ur kap. 2, magisteruppsats, kogvet, Linköpings universitet.

v. 38 ti 15 sep
15-17

 

DG31

Sem 6

Översättning och datorstöd II 


Bass, Scott. 2007. Quality in the real world. Pym, Anthony. 2003. What localization can learn from translation theory. 

Kate Warburton. 2001. Globalization and Terminology Management. 

Fry, Deborah. 2003. LISA - The Localisation Primer. 

 

v. 38 fr 18 sep
8-10 (Obs! Ny tid.)
Herbert Simon, hus E

Le 2

Från källspråk till målspråk. Genomgång av delar av Ingo

v. 39, ti 22 sep
13-15

DG31

Sem 7

Terminologiarbete

Föreläsning/seminarium.

v.40 ti 29 sep
13-15

DG31

 

Inlämning av översättningsuppgifter

v. 40 to 1 okt 

 

Sem 8

Undertextning

Magnus

v. 40 fr 2 okt

8-10

DG31

 

Inlämning av laboration

v. 41 må 5 okt

 

Sem 9

Genomgång av inlämnade översättningar

v. 41 fr 9 okt
8-10

DG31

 

Inlämning av hemtenta/projektuppsats

v. 42 to 15 okt kl. 12

 

Sem 10

Diskussion kring hemtenta, ev. projektredovisningar.

v.43 fr 23 okt
8-10

DG33


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2015-08-03