Lokalisering, översättning &
terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
729G20


  • Grupper
  • Viktiga datum


Schema Lokalisering HT-11

Schema 729G20
(Lokalisering översättning & terminologi) HT-13

 

Seminarier/Föreläsningar

Tid

Plats

Sem 1

Kursintroduktion, översättningsteori I 

Wollin. Translation in a European community - an old story.

Newmark, Peter. A Textbook of Translation.

v. 34 må 19 aug
8-10

KY22

Sem 2

Översättningsteori II  

Gellerstam, M. Om svenskan i översättningar.

Baker, M. Corpus-based translation studies: The challenges that lie ahead.

Benjamin, W. The Task of the Translator.

v. 34 on 21 aug
10-12

KY22

Sem 3

Översättningsteori III 

Jakobson, Roman. On Linguistic Aspects of Translation.

Nida, Eugene. Principles of Correspondence.

Platzack, Christer. Sex översättningar till svenska av Lewis Carrols "Alice in Wonderland".

Ahrenberg, L & M Merkel. 1997. Språkliga effekter av översättningssystem.

v. 35 ti 27 aug
13-15

D33

Sem 4

Terminologi 

Cabré, Teresa.  Terminology today.

Karlsson, Ola. Web site, sajt eller webbplats.

Atkins, Sue. Then and Now: Competence and Performance in 35 Years of Lexicography. 

Wright, Sue Ellen. 1997. Term Selection: The Initial Phase of Terminology Management.

v. 36 ti 3 sep
13-15

KY22

Gäst 1

Lokalisering i praktiken  

Martin Agfors.

v. 36, on 4 sep

10-12

KY22

Le 1

Översättningsminnen och termer. 

Förberedelse för laboration

v.37 må 9 sep
8-10

KY22

Lab 1

Översätta med översättningsminnen 1

Laboration med datorstöd för översättning.

Labbgrupp A 

v. 37 ti 10 sep

13-15 

Labbgrupp B

v. 37 ti 10 sep

15-17

LOK-labbet, IDA Hus E

Lab 2

Översätta med översättningsminnen 2

Laboration med datorstöd för översättning.

Efter överenskommelse

med Magnus (v. 37-39)

LOK-labbet, IDA Hus E

Sem 5

Översättning och datorstöd I 

Martin Kay. "The Proper Place of Men and Machines in Language Translation." 

Arnold, Doug. Why translation is difficult for computers.

Dekai Wu. 2005. MT model space: statistical versus compositional versus example-based machine translation.

Ivarsson, Fredrik (2007). Undertextning - kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer, utdrag ur kap. 2, magisteruppsats, kogvet, Linköpings universitet.

v.37 on 11 sep
10-12

KG33

Sem 6

Översättning och datorstöd II 


Bass, Scott. 2007. Quality in the real world. Pym, Anthony. 2003. What localization can learn from translation theory. 

Kate Warburton. 2001. Globalization and Terminology Management. 

Fry, Deborah. 2003. LISA - The Localisation Primer. 

 

v. 38 må 16 sep 8-10

KY22

Le 2

Från källspråk till målspråk. Genomgång av delar av Ingo

v. 38, ti 17 sep

13-15

KY22

Sem 7

Terminologiarbete

Föreläsning/seminarium.

v.39 må 23 sep
8-10

KY22

 

Inlämning av översättningsuppgifter

v. 40 on 2 okt 

 

Sem 8

Undertextning

Magnus

v. 40 ti 1 okt

13-15

KY22

 

Inlämning av laboration

v. 41 må 7 okt

 

Sem 9

Genomgång av inlämnade översättningar

v. 41 on 9 oktober 10-12

KY22

 

Inlämning av hemtenta/projektuppsats

v. 42 fr 18 okt kl. 12

 

Sem 10

Diskussion kring hemtenta, ev. projektredovisningar.

v.43 on 23 okt 10-12.

???


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2013-06-25