729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet


  • Grupper
  • Viktiga datum

Obs! Från tidigare kursomgång:


Schema för HT-16 enligt TimeEdit.

Obs 1: Seminariet den 7 oktober kommer att flyttas till en annan dag. Även den 14 oktober kommer sannolikt att flyttas.

Obs 2: Laborationer kan ske på annan tid än fredag 21 oktober.

Obs 3: Till undervisningstillfällen som markerats med * ska angiven litteratur vara inläst i förväg och diskussionsfrågor inlämnade till Lars senast kvällen innan.

Typ Innehåll Tid PlatsFöreläsare
Kursintroduktion, Översättningsteori I
Ingo (valda delar) och Newmark (kap. 1-5)
må 3 okt 13-15 A302 Lars
Översättningsteori II
L. Wollin: "Translation in a European community -- an old story"
E. Nida: "Principles of Correspondence"
M. Gellerstam: "Om svenskan i översättningar"
Newmark: kap. 7-8
ti 4 okt 8-10 D33 Lars
Sem* Lokalisering
Fry and Lommel: LISA - The Localisation Industry Primer (pdf)
Dunne: "Localization",
Pym: "What Localization Models Can Learn From Translation Theory"
Ny tid (ev. to 6 okt: 15-17) Hus E: Simon
Sem* Terminologi
Cabré: "Terminology today",
Karlsson: "Web site, sajt eller webbplats. Att skapa svenska datatermer"
Warburton: "Terminology Management"
+ utdelning av översättningsuppgifter
må 10 okt 13-15 A310
Gäst Terminologiarbete i praktiken Ny tid ska meddelas ? Magnus Merkel
Gäst Lokalisering i praktiken må 17 okt 13-15 E328 Martin Agfors
Le Inför laborationen må 17 okt 15-17 TBA
Lab   fr 21 okt 10-12 ej E328 TBA
Gäst Undertextning må 24 okt 13-15 E328 Lars Jämterud
Sem* Datorstöd för översättning I
M. Kay: "The Proper Place of Men and Machines in Language Translation."
D. Arnold: "Why translation is difficult for computers"
I. Garcia: "Computer-aided Translation"
fr 28 okt 10-12 E328
Sem* Datorstöd för översättning II
K. Warburton: "Globalization and Terminology Management"
Koponen et al: "Post-editing time as a measure of cognitive effort" (pdf)
Green: "Lilt vs. SDL Trados: Productivity Pilot Study" (text)
må 31 okt 13-15 E328
Sem* Översättningsteori III
R. Jakobson: On Linguistic Aspects of Translation.
W. Benjamin: "The Task of the Translator"
L. Ahrenberg & M. Merkel: Språkliga effekter av översättningssystem.
Koppel & Ordan. 2009. Translationese and Its Dialects.
fr 4 nov 10-12 E328
Sem Genomgång av inlämnade översättningar
+ Utdelning av hemtenta
må 7 nov 13-15 E328 Lars
Sem Återlämning av hemtentor,
ev projektredovisningar
v.46-47 ? Lars


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-09-15