729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet


  • Grupper
  • Viktiga datum

Obs! Från kursomgång 2015:


Schema för HT-16 enligt TimeEdit.

Notera att en del av de tillfällen som är angivna som Seminarium kommer att utgöras av gästföreläsningar. Detaljer om undervisningstillfällenas innehåll kommer upp på denna sida närmare kursstart.