Lokalisering, översättning &
terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
729G20
Schema Lokalisering HT-11

Schema 729G20
(Lokalisering översättning & terminologi) HT-14

 

Seminarier/Föreläsningar

Tid

Plats

Sem 1

Kursintroduktion, översättningsteori I 

Wollin. Translation in a European community - an old story.

Newmark, Peter. A Textbook of Translation.

v. 34 må 18 aug
8-10

D315

Sem 2

Översättningsteori II  

Gellerstam, M. Om svenskan i översättningar.

Baker, M. Corpus-based translation studies: The challenges that lie ahead.

Benjamin, W. The Task of the Translator.

v. 34

Grupp A on 20 aug 10-12
Grupp B: fr 22 aug 8-10

 

D33

D315

Sem 3

Översättningsteori III 

Jakobson, Roman. On Linguistic Aspects of Translation.

Nida, Eugene. Principles of Correspondence.

Platzack, Christer. Sex översättningar till svenska av Lewis Carrols "Alice in Wonderland".

Ahrenberg, L & M Merkel. 1997. Språkliga effekter av översättningssystem.

Koppel & Ordan. 2009. Translationese and Its Dialects.

v. 35

Grupp B: ti 26 aug 13-15
Grupp A ti 26 aug 15-17

 

D316

D28

Sem 4

Terminologi 

Cabré, Teresa.  Terminology today.

Karlsson, Ola. Web site, sajt eller webbplats.

Atkins, Sue. Then and Now: Competence and Performance in 35 Years of Lexicography. 

Wright, Sue Ellen. 1997. Term Selection: The Initial Phase of Terminology Management.

v. 36

Grupp A: ti 2 sep 13-15
Grupp B ti 2 sep 15-17

 

 

D315
D315

Gäst 1

Lokalisering i praktiken  

Martin Agfors.

v. 36, on 3 sep

10-12

D315

Le 1

Översättningsminnen och termer. 

Förberedelse för laboration

v.37 må 8 sep
8-10

D315

Lab 1

Översätta med översättningsminnen 1

Laboration med datorstöd för översättning.

Labbgrupp 1 

v. 37 ti 9 sep 13-15 

Labbgrupp 2

v. 37 ti 9 sep 15-17

Labbgrupp 3

v. 37 må 8 sep 13-15

LOK-labbet, IDA Hus E

Lab 2

Översätta med översättningsminnen 2

Laboration med datorstöd för översättning.

Efter överenskommelse

med Magnus (v. 37-39)

LOK-labbet, IDA Hus E

Sem 5

Översättning och datorstöd I 

Martin Kay. "The Proper Place of Men and Machines in Language Translation." 

Arnold, Doug. Why translation is difficult for computers.

Kurokawa, D, Goutte, C & Isabelle, P. 2000. Automatic Detection of Translated Text and its impact on Machine Translation.

Ivarsson, Fredrik (2007). Undertextning - kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer, utdrag ur kap. 2, magisteruppsats, kogvet, Linköpings universitet.

v.37

Grupp A: fr 12 sep 8-10

V.38
Grupp B: må 15 sep 8-10D33


D33

Sem 6

Översättning och datorstöd II 


Bass, Scott. 2007. Quality in the real world. Pym, Anthony. 2003. What localization can learn from translation theory. 

Kate Warburton. 2001. Globalization and Terminology Management. 

Fry, Deborah. 2003. LISA - The Localisation Primer. 

 

v. 38

Grupp A: ti 16 sep 13-15
Grupp B: ti 16 sep 15-17

 

D316
D33

Le 2

Från källspråk till målspråk. Genomgång av delar av Ingo

v. 38, on 19 sep 10-12
OBS! Ny tid och lokal.

G33

Sem 7

Terminologiarbete

Föreläsning/seminarium.

v.39 ti 23 sep 13-15

D22

 

Inlämning av översättningsuppgifter

v. 40 on 1 okt 

 

Sem 8

Undertextning

Magnus

v. 40 ti 30 sep

13-15

D315

 

Inlämning av laboration

v. 41 må 6 okt

 

Sem 9

Genomgång av inlämnade översättningar

v. 41
Grupp A: ti 7 okt 13-15
Grupp B: ti 7 okt 15-17

D315
D315

 

Inlämning av hemtenta/projektuppsats

v. 42 to 16 okt kl. 12

 

Sem 10

Diskussion kring hemtenta, ev. projektredovisningar.

v.43 on 22 okt 10-12. Inställt. Ersätts av ett nytt tillfälle i v. 44 eller 45.

D31


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2014-08-05