Lokalisering, översättning &
terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
729G20
Nyheter och meddelanden (2014-09-30)

  • Hemtentan finns nu upplagd, både i Word- och PDF-format. Ladda ned via länken i navigationslistan till vänster. Observera sista inlämningsdatum: torsdagen 16 oktober kl. 12.00.
  • Kompendier till de två sista artikelseminarierna finns att hämta på vanliga stället.
  • Inlämningsuppgiften finns nu upplagd, både i Word-format och i PDF-format. Ladda ned via länken i navigationslistan till vänster.
  • Labbgrupperna är färdiga. Det finns i nuläget bara platser kvar i labbgrupp 2 (ti 9 sep kl. 15-17). Se "Grupper" till vänster i listan. Observera att labbgrupp 3 har en ny tid jämfört med det ursprungliga schemat. Ny tid är måndag 8 sep kl. 13-15.
  • Gruppsammansättningarna för seminarierna finns nu på kurshemsidan. Klicka på "Grupper" till vänster i listan.
  • Ytterligare artikelkompendier för seminarie fyra finns nu tillgängliga.
  • Två artikelkompendier för de tre första tillfällena kan hämtas på bänken mittemot Magnus kontorsrum i E-huset (utanför skrivarrummet, 1 tr.)
  • Schemat och kursinformation är klara. Se länk till vänster.
  • Gruppindelning kommer att göras vid första föreläsningstillfället den 18 augusti.


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2004-07-02