729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet


  • Grupper
  • Viktiga datum

Obs! Från kursomgång 2015:


Nyheter och meddelanden HT-16

  • Kursschema finns nu tillgängligt i TimeEdit.
  • Kursstart: Måndag 3 oktober kl. 13.15 i sal A302.
  • Kursinformationen håller på att uppdateras.


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-08-22