Göm menyn

729G17 Språkteknologi

Vt1 2014


Välkommen till webbplatsen för kursen 729G17 Språkteknologi.

Språkteknologi är all teknologi som kan känna igen, förstå, tolka, och generera mänskligt språk i alla dess former. Denna kurs ska ge kunskap om grundläggande metoder för analys och tolkning av ord, meningar och texter samt färdigheter i deras tillämpning på konkreta språkteknologiska problem. Mer information om kursens mål, organisation och innehåll hittar du i kursplanen.

Senaste nytt...


2014‑02‑26  Muntlig redovisning av miniprojektet
 

Den muntliga redovosningen av miniprojektet är schemalagd 2014-03-14.


2014‑02‑26  Deadlines
 

Information om deadlines har flyttats från sidan Kursinformation till sidorna Laborationer och Projektarbete för att göra det hela mera översiktligt.


2014‑01‑31  Förlängd deadline för Laboration 1
 

Med anledning av de tekniska problem som många av er har stött på i samband med laboration 1 har deadlinen för den nu flyttats fram med en vecka. Ny deadline är alltså 2014-02-12.


2014‑01‑20  Välkommen till kursen Språkteknologi VT 2014!
 

Kurshemsidorna är nu uppdaterade.


2013‑11‑26  Kurshemsidor för VT 2014
 

Kurshemsidorna uppdateras fram till kursstart.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2013-11-26