Göm menyn

729G17 Språkteknologi

Vt1 2017


Välkommen till webbplatsen för kursen 729G17 Språkteknologi!

Språkteknologi, teknologi för att analysera och tolka mänskligt språk, finns idag i smarta sökmotorer, personliga digitala assistenter och många andra innovativa applikationer. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till språkteknologi som tillämpningsområde och till dess grundläggande metoder. Kursens fokus ligger på metoder som hanterar text.

Senaste nytt...


2016‑12‑05  Kurshemsidor för kursomgångan 2017
 

Kurshemsidorna uppdateras inför kursstart. Den information som visas här kan snabbt förändras.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-12-18