Göm menyn

729G17 Språkteknologi

Vt1 2016


Välkommen till webbplatsen för kursen 729G17 Språkteknologi!

Språkteknologi är en av det digitala samhällets nyckelteknologier. Den tillämpas i moderna sökmotorer, avancerade användargränssnitt, rekommendationssystem, och i många andra tjänster där man behöver hantera mänskligt språk. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till språkteknologi som område och till några av dess mest centrala metoder och tekniker. Speciellt fokus ligger på modeller och algoritmer baserade på maskininlärning.

Senaste nytt...


2015‑12‑18  Välkommen!
 

Välkommen till kursomgången 2016. Kurshemsidorna är nu uppdaterade. Vi kör igång med kursens första föreläsning på måndag, 25 januari, kl 13.15 i P42. KartaSidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-12-18