Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Föreläsningar och lektioner


 

OH-bilder

Läggs upp här efter hand, vanligtvis dagen innan föreläsningen.

 1. FÖ1: Kursintroduktion
 2. FÖ2: Reguljära uttryck
 3. Lektion inför Lab 1
 4. FÖ3: Arbeta med lingvistiskt uppmärkt text
 5. FÖ4: Praktiskt korpusarbete
 6. FÖ5: Modellering av frasstruktur
 7. Lektion inför Lab3

 

Plan för föreläsningar och lektioner

Föreläsning 1: Kursintroduktion

 1. Kursens mål och innehåll
 2. Text, språk och datorer
  • Textformat och textrepresentationer
  • Korpuslingvistik
  • Att söka i korpusar
  • Moment i korpusuppbyggnad
 3. Något om språkteknologi

 

Föreläsning 2: Reguljära uttryck

 1. Strängar och strängmängder
 2. Grunder i formell språkteori
 3. Reguljära mängder och substitutioner
 4. Syntax för reguljära uttryck

Litteratur: PiP, kap. 7

 

Lektion 1: Att arbeta med reguljära uttryck i Python

Denna lektion är en introduktion till den första laborationen och tar upp modulen RE i Python.

Litteratur: PiP, kap. 7, Labanvisningar till Lab 1

 

Föreläsning 3: Textbearbetning av lingvistiskt uppmärkt text

 1. Lingvistisk information i korpusar
 2. Något om automatisk analys på dator
 3. Representationsformat: tabulerade data och XML
 4. Extraktion och transformering av data med UNIX-verktyg
 5. Introduktion till Lab 2

Litteratur: SUG: kap 4-7. Anvisningar lab 2.

 

Föreläsning 4: Praktiskt korpusarbete

 1. Webbaserade korpusverktyg
 2. Språkvetenskapligt korpusarbete
 3. Kulturella frågeställningar
 4. Frågor och svar om korpusarbete (förberedelse inför UPG2)

Litteratur: Utdelad artikel; Anvisningar till Korpusuppgiften

 

Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur

 1. Något om generativ grammatik
 2. Frasstrukturgrammatik
 3. Modellering av frasstruktur med omskrivningsregler

Litteratur: EGG 1-4

 

Lektion 2: Frasstrukturgrammatik för svenska

 1. Mer om att modellera frasstruktur
 2. Att värdera regelalternativ
 3. Övningar

Litteratur: EGG 1; 5-7

 

Litteraturhänvisningar

SUG: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
EGG: Elementa i generativ grammatik.
PiP: Programmering i Python

 

Tillbaka till Sidans topp.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-04-07