Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Föreläsningar och lektioner


 

OH-bilder

Läggs upp här efter hand, vanligtvis dagen innan föreläsningen.

 1. FÖ1: Kursintroduktion
 2. FÖ2: Reguljära uttryck
 3. Lektion inför Lab 1
 4. FÖ3: Analys av ord och fraser
 5. FÖ4: Satsstruktur
 6. FÖ5: Modellering av frasstruktur
 7. Lektion: Frasstrukturgrammatik för svenska
 8. Lektion inför Lab3
 9. Föreläsning inför Lab 4

 

Plan för föreläsningar och lektioner

Föreläsning 1: Kursintroduktion

 1. Kursupplägg och kursinnehåll
 2. Text som data
 3. Korpuslingvistik och korpusarbete

Litteratur: McEnery & Wilson: Part One and Two

 

Föreläsning 2: Reguljära uttryck

 1. Strängar och strängmängder
 2. Grunder i formell språkteori
 3. Reguljära mängder och substitutioner
 4. Syntax för reguljära uttryck

Litteratur: PiP, kap. 7

 

Lektion 1: Att arbeta med reguljära uttryck i Python

Denna lektion är en introduktion till den första laborationen och tar upp modulen RE i Python.

Litteratur: PiP, kap. 7, Labanvisningar till Lab 1

 

Föreläsning 3: Analys av ord och fraser

 1. Inledning till syntaktisk analys och lab2 och Lab3
 2. Ordklasser och ordklassbestämning
 3. Frasanalys: huvudord och bestämningar

Litteratur: SUG: kap 4-7

 

Föreläsning 4: Satsanalys

 1. Satsled och satsdelar
 2. Huvudsatser och bisatser
 3. En schemamodell för svenska satser
 4. Satsanalys på dator
 5. Utdata från Machinese Syntax

Litteratur: SUG kap 11, 12

 

Lektion 2: Att arbeta med tabulerade data i Unix

Detta är en introduktion till laboration 2 och ger tillfälle till övningar med de kommandon som används i den labben. OBS! i SUN-PUL 15-16!

Litteratur: Mtrl om UNIX, Övningsmtrl, Anvisningar lab 2.

 

Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur

 1. Generativ grammatik
 2. Frasstrukturgrammatik
 3. Kontextfria omskrivningar

Litteratur: EGG 1-4

 

Lektion 3: Frasstrukturgrammatik för svenska

 1. Kontextfri grammatik
 2. Att modellera frasstruktur
 3. Att värdera regelalternativ
 4. Övningar

Litteratur: EGG 1; 5-7

 

Lektion 4: Övningar på frasstrukturanalys

Inledande arbete med laboration 3.

Litteratur: EGG kap 6-7; Anvisningar till Lab3

 

Föreläsning 6: Praktiskt korpusarbete

 1. Webbaserade korpusverktyg
 2. Kulturella frågeställningar
 3. Inför Lab 4

Litteratur: Utdelat mtrl; Anvisningar, Lab 4

 

Litteraturhänvisningar

SUG: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
EGG: Elementa i generativ grammatik.
PiP: Programmering i Python

 

Tillbaka till Sidans topp.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-01-17