Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Föreläsningar och lektioner


 

OH-bilder

Läggs upp här efter hand, vanligtvis dagen innan föreläsningen.

 

Plan för föreläsningar och lektioner

Föreläsning 1: Kursintroduktion

 1. Kursens mål och innehåll
 2. Text, språk och datorer
  • Textformat och textrepresentationer
  • Korpuslingvistik
  • Att söka i korpusar
  • Moment i korpusuppbyggnad
 3. Något om språkteknologi

 

Föreläsning 2: Reguljära uttryck

 1. Strängar och strängmängder
 2. Grunder i formell språkteori
 3. Reguljära mängder och substitutioner
 4. Syntax för reguljära uttryck

Litteratur: PiP, kap. 7

 

Lektion 1: Att arbeta med reguljära uttryck i Python

Denna lektion är en introduktion till den första laborationen och tar upp modulen RE i Python.

Litteratur: PiP, kap. 7, Labanvisningar till Lab 1

 

Litteraturhänvisningar

SUG: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.
EGG: Elementa i generativ grammatik.
PiP: Programmering i Python

 

Tillbaka till Sidans topp.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-01-17