Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Laboration 4


 

Syfte

Den här laborationen ger övning i användning av webbaserade korpusverktyg och korpuslingvistiska metoder för att undersöka språkanvändning.

Litteratur

Sid 109-123 (Studying ideology and culture) ur boken Corpora in Applied Linguistics av Susan Hunston. Denna text ger olika exempel på hur man kan studera kulturella och ideologiska föreställningar via korpusar och specifikt några exempel på underordning/överordning.

 

System och korpusar

  1. Språkbankens Korp för svenska. En användarhandledning finns under den hjulformade ikonen uppe till höger på sidan.
  2. Google Ngrams, för sökningar på engelska och förändringar över tid.
  3. BYU:s korpussajt (här kan ni testa både brittisk och amerikansk engelska

OBS! BYU-konto behövs. Man kan prova BYU-systemet utan lösenord men efter ca 10 sökningar blir man ombedd att registrera sig. För att ha detta klart till labbtillfället - en person per labgrupp räcker - bör ni göra följande: Gå till BYU korpussida http://www.americancorpus.org/ och klicka på Enter-knappen. Längst till höger finns ett login-fält. Tryck på länken Register så kommer en sida upp med ett formulär. Ange de efterfrågade uppgifterna och kategorisera dig som 'Student (undergraduate)'.

För de andra systemen behövs ingen registrering.

Eftersom alla korpussökningar görs via webbläsare går det bra att använda egen dator eller jobba hemifrån.

 

Uppgifter

Meddelas senare

 

Laborationen redovisas både på papper och elektroniskt. Pappersdelen behöver inte innehålla alla datasammanställningar utan det räcker att ni skickar in dessa elektroniskt. Se dock till att det är klart vilka data ni hänvisar till, när ni hänvisar till data i rapporten.

Pappersversioner lämnas i underskrivna labbomslag på det vanliga stället. Elektroniska versioner skickas till Lars. För deadline, se Inlämningsdatum.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-03-21