Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Om duggan vt14


Duggan är ett individuellt examinationsmoment som testar kunskaper från de tre första laborationerna i kursen. För godkänt krävs att minst 80% av frågorna besvarats korrekt. Duggan tar max 20 minuter.

Det första tillfället är torsdag 22/5 i sal D34. Ni indelas i två grupper:

  1. Studenter vars efternamn börjar på en bokstav i intervallet A-I startar kl. 10.15.
  2. Studenter vars efternamn börjar på J-Ö startar kl. 10.40.

Den som inte deltar den 22/5, eller inte blir godkänd, har en ny chans måndag 2/6 kl. 9.00 i sal D34.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-05-07