Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Om duggan vt16


Duggan är ett individuellt examinationsmoment som testar kunskaper från de tre första laborationerna i kursen. Duggan tar 30 minuter.

Det första tillfället VT16 är måndag 25/4 i sal G35. Ni indelas i två grupper:

  1. Studenter vars efternamn börjar på en bokstav i intervallet A-I startar kl. 10.15.
  2. Studenter vars efternamn börjar på J-Ö startar kl. 11.15.

Den som inte deltog den 25/4, eller inte blev godkänd, har en ny chans onsdag 11/5 kl. 10.15 i rummet Allen Newell.

Tidigare duggor

  1. 2015-05-19
  2. 2015-05-26
  3. 2015-06-09
  4. 2016-04-25


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-05-04