Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Om duggan vt15


Duggan är ett individuellt examinationsmoment som testar kunskaper från de tre första laborationerna i kursen. För godkänt krävs att minst 80% av frågorna besvarats korrekt. Duggan tar 20 minuter.

Det första tillfället VT15 är tisdag 19/5 i sal S41. Ni indelas i två grupper:

  1. Studenter vars efternamn börjar på en bokstav i intervallet A-I startar kl. 10.15.
  2. Studenter vars efternamn börjar på J-Ö startar kl. 10.40.

Den som inte deltar den 19/5, eller inte blir godkänd, har en ny chans måndag 26/5 kl. 10.15 i sal S10.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-05-11