Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Inlämningar


Laborationsredovisningar bör lämnas in så snart de är färdiga. Vad som ska lämnas in finns angivet för varje laboration för sig.

Beroende på labbens utformning lämnas redovisningen antingen per epost eller på papper eller både och. Pappersversioner lämnas i underskrivet labomslag i ett särskilt fack som finns i tvärkorridoren F.477 på övervåningen i E-huset (bredvid printerrummet). Epostversioner skickas till rättare som anges nedan.

När redovisning skickas per epost skall ni i ämnesraden ange Kurskod-Labnr-Namn.

Vi rättar så fort som möjligt. Besked om betyg och ev. komplettering ska komma senast 10 arbetsdagar efter inlämning.

För betyget VG på en laboration krävs att den är inlämnad senast den dag och tid som anges nedan:

 

Sista datum för inlämning av labredovisningar VT 2014

Lab   Lämna in senast Till
Lab 1   måndag 14 april Gruppassistent
Lab 2   onsdag 7 maj
(ändrat pga diskkrasch)
Gruppassistent
Lab 3   onsdag 21 maj Lars
Lab 4   torsdag 5 juni Lars

Kompletteringar som lämnas in under sommaren, och senast den 22 augusti kommer att rättas och rapporteras under augusti. Därefter hänvisas till nästa kursomgång, VT 2015.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-08-13