Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Inlämningar


Laborationsredovisningar bör lämnas in så snart de är färdiga. Vad som ska lämnas in finns angivet för varje laboration för sig.

Redovisningar lämnas både per epost och på papper i underskrivet labomslag. Pappersversioner lämnas i ett särskilt fack som finns i tvärkorridoren F.477 på övervåningen i E-huset (bredvid printerrummet). Epostversioner skickas till rättare som anges nedan.

När redovisning skickas per epost skall ni i ämnesraden ange Kurskod-Labnr-Namn.

Vi rättar så fort som möjligt. Besked om betyg och ev. komplettering ska komma senast 10 arbetsdagar efter inlämning.

För betyget VG på en laboration krävs att den är inlämnad senast den dag och tid som anges nedan:

 

Sista datum för inlämning av labredovisningar VT 2013

Lab   Lämna in senast Till
Lab 1   torsdag 18 april Gustav
Lab 2   måndag 29 april Jody
Lab 3   torsdag 16 maj Lars
Lab 4   onsdag 29 maj Lars

Kompletteringar kan lämnas in efter dessa datum. Kompletteringar som kommer in senast den 11 juni rättas före sommaren. Kompletteringar som lämnas in senast 23 augusti rättas de närmaste 10 dagarna därefter. Sedan hänvisar vi till nästa kursomgång, VT-14.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2013-05-28