Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Kursinformation


Denna sida innehåller information om kursens lärandemål, innehåll och organisation samt om kursens policyn kring återkoppling och kommunikation.

Slides från kursintroduktionen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • bearbeta texter och textsamlingar med datorverktyg och utarbeta enkla skript
  • förstå hur formella grammatiker är uppbyggda och kan användas för modellering av strukturen i ord och meningar
  • redogöra för och värdera tillämpningar av dessa metoder för lingvistiska syften, särskilt korpuslingvistik och språkteknologi

Kursinnehåll

Datorlaborationsövningar i morfologisk och syntaktisk analys med användning av textdata:

  • segmentera text i ord med hjälp av reguljära uttryck
  • extrahera information från lingvistiskt uppmärkt text (ordklasser, dependensträd)
  • individuell fördjupningsuppgift: läsbarhetsmått

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationshandledning. Du förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. I samband med den individuella fördjupningsuppgiften hålls seminarier där du kan få återkoppling på ditt arbete.

Återkopplingspolicy

Vad du kan förvänta dig. Vi gör vårt bästa att ge dig snabb, konstruktiv och meningsfull återkoppling på hur väl du upfyller kursens kunskapskrav. Vi erbjuder denna återkoppling i olika former:

  • laborationshandledning och skriftlig återkoppling på inlämningsuppgifterna
  • seminarier i samband med fördjupningsuppgiften
  • individuell återkoppling via personlig kontakt och epost

Vi fokuserar på icke-examinerande, formativ återkoppling som du kan använda för att förbättra ditt lärande (och vi kan använda för att förbättra vår undervisning!) medan kursen pågår.

Vad vi förväntar oss. Vi förväntar oss att du bekantar dig med kursens kunskapskrav och aktivt söker återkoppling på hur väl du uppfyller dessa. Vi förväntar oss även att du reflektera över den återkoppling som vi ger, och försöker dra nytta av den.

Kommunikationspolicy

Vad vi förväntar oss. Den här webbsidan är den primära källan för information om kursen, och vi förväntar oss att du håller dig ajour om vad vi publicerar här. Vi skickar även ut information via universitetets epostlista för kursen, och vi förväntar oss att du prenumererar på denna lista och läser din epost regelbundet. Se om du prenumererar på listan

Vad du kan förvänta dig. När du kontaktar oss via epost så kan du räkna med ett svar under vanlig kontorstid, 8–17. (Vi svarar inte på epost på kvällarna eller helgerna.) För en mera personlig kontakt kan du knacka på hos examinatorn (kontaktinformation). Du kan också kontakta examinatorn för att boka ett enskilt möte.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-04-03