Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Kursinformation


Kursorganisation

Kursen har fyra delar:

 1. Språk och datorer
 2. Tekniker för att skapa och bearbeta lingvistiskt uppmärkt text
 3. Formell grammatik
 4. Individuell fördjupningsuppgift

Parallelt diskuteras tillämpningar inom korpuslingvistik och språkteknologi.

Kurslitteratur

Erik Lindblad. Programmering i Python. Studentlitteratur, 2006.
Endast kapitel 7 (om reguljära uttryck). Alternativt kan man t.ex. läsa RegularExpression HOWTO.

Gunlög Josefsson. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur, 2009.
Detta är samma bok som används i 729G08 Lingvistik.

Björn Beskow, Torbjörn Lager, Joakim Nivre. Elementa i generativ grammatik. Studentlitteratur 1996.
Tillhandahålls som pdf med tillstånd från författarna.

Ytterligare material kommer att tillkomma i samband med laborationerna.

Regler kring inlämningsuppgifter

Hur lämnar jag in en uppgift?

Skicka din inlämning via epost till 729G09@ida.liu.se. Meddelandets ämnesrad ska ha följande form:

uppgiftsbeteckning ditt LiU-ID [lärarens LiU-ID]

Notera hakparenteserna runt lärarens LiU-ID. Nedan hittar du LiU-ID för alla lärare i kursen:

 • Sarah Albertsson: saral29
 • Per Fallgren: perfa29
 • Marco Kuhlmann: marku61
 • Robin Kurtz: robku08
 • Marcus Liw: marli34

Om du lämnar in ett grupparbete, ta med alla era LiU-IDs i ämnesraden. Exempel: L1 hasal031 tagda028 [marku61]

När behöver jag senast lämna in uppgiften?

Varje uppgift har en bestämd sista tidpunkt för inlämning, en deadline, som tydligt anges i uppgiftens instruktion. Du måste ha lämnat in uppgiften senast arbetsdagen efter detta datum kl 8.

Hur snabbt rättas uppgiften?

Vi rättar så snabbt vi kan. Varje uppgift ska vara rättad 10 arbetsdagar efter deadlinen.

Vad händer om jag missar en deadline?

Om du missar ordinarie deadline kan du lämna in din uppgift i tid för ett av kursens uppsamlingstillfällen:

 • 2016-05-06
 • 2016-06-03
 • 2016-08-19

Det sista uppsamlingstillfället är sista möjligheten att bli godkänd på ett examinationsmoment i samband med aktuell kursomgång. Efter detta datum ”nollställs” dina inlämningar och du måste göra om momentet nästa gång kursen ges.

Vad händer om jag får komplettering?

En komplettering hanteras på samma sätt som en försenad inlämning, dvs. du lämnar in den i tid för ett av kursens uppsamlingstillfällen. Notera att antalet gånger du kan få komplettering begränsas av antalet uppsamlingstillfällen. Du kan inte ”spara” kompletteringar till nästa kursomgång; om du inte blir godkänd vid sista uppsamlingstillfället så måste du göra om respektive examinationsmoment nästa gång kursen ges.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-04-04