Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Kursinformation


Kursorganisation

Kursen har fyra delar. Varje del består av en eller ett par föreläsningar/lektioner och en laboration med inlämningsuppgifter. Kursen inleds med en introducerande föreläsning om språk och datorer.

Kursinnehåll

  1. Språk och datorer
  2. Textbearbetning med reguljära uttryck
  3. Textbearbetningar och granskning av lingvistiskt uppmärkt text
  4. Formell grammatik och modellering av frasstruktur med kontextfri grammatik
  5. Korpuslingvistik och korpusanalys

Delarna 2-4 examineras med inlämningsuppgifter kopplade till laborationer och en avslutande dugga. Del 5 examineras separat.

Kurslitteratur

Björn Beskow, Torbjörn Lager, Joakim Nivre. Elementa i generativ grammatik. Studentlitteratur 1996. (Tillhandahålls som pdf med tillstånd från författarna.)

Gunlög Josefsson. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur, 2009.
(Detta är samma bok som används i 729G08 Lingvistik.)

Erik Lindblad. Programmering i Python. Kapitel 7. Alternativt kan man t.ex. läsa A.M. Kuchling RegularExpression HOWTO.

Ytterligare material kommer att tillkomma i samband med laborationerna.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-01-06