Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Kursinformation


Kursorganisation

Kursen har fyra delar. Varje del består av en eller ett par föreläsningar och/eller lektioner och avslutas med en laboration. Kursen inleds med en introducerande föreläsning.

 

Kursinnehåll

  • Inledning: Språk och datorer,
  • Textbearbetning med reguljära uttryck,
  • Ordstruktur (morfologi) och satsstruktur (syntax),
  • Formell grammatik och modellering av frasstruktur med kontextfri grammatik,
  • Korpuslingvistik och korpusanalys.

 

Kurslitteratur

Björn Beskow, Torbjörn Lager, Joakim Nivre. Elementa i generativ grammatik. Studentlitteratur 1996. (Tillhandahålls som pdf med tillstånd från författarna.)

Susan Hunston. Corpora in Applied Linguistics, sid 109-123.

Gunlög Josefsson. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur, 2009.
(Detta är samma bok som används i 729G08 Lingvistik.)

Erik Lindblad. Programmering i Python. Kapitel 7.

Tony McEnery & Andrew Wilson. Corpus Linguistics.

Laborationsanvisningar med länkar.

OHbilder till föreläsningarna.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-03-11