Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Examination


Kursen examineras utifrån de redovisningar som lämnas in för varje laboration. Det finns fyra laborationer och vanligtvis flera inlämningsuppgifter till varje laboration. Varje labredovisning betygsätts med betygen U, G eller VG. För VG på hela kursen krävs VG på tre redovisningar.

Laborationerna redovisas normalt i par. För individuell kunskapskontroll genomförs en dugga mot slutet av kursen.

Kursen använder WebReg för registrering av labredovisningar. Kom ihåg att anmäla labgruppen i början av kursen.

Kraven på G resp. VG framgår av anvisningarna för resp. laboration.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-01-17