Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Examination


Kursen har numera två examinationsmoment. Det ena omfattar 4 poäng och examineras med laborationerna 1-3 samt en dugga. Det andra omfattar 2 poäng och innebär genomförande och redovisning av ett antal korpusstudier. Detta moment ersätter den tidigare Laboration 4.

Laborationerna redovisas normalt i par. För individuell kunskapskontroll genomförs en dugga mot slutet av kursen.

Kursen använder WebReg för registrering av labredovisningar. Kom ihåg att anmäla labgruppen i början av kursen.


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2015-01-15