Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

UPG1 4 poäng - Uppgift (U,G,VG)

UPG2 2 poäng - Uppgift (U,G,VG)

För att du ska bli godkänd på kursen krävs att du har blivit godkänd på båda delmomenten. Ditt kursbetyg blir då det bästa betyget från de två delmomenten.

Momentet UPG1 examineras med ett antal inlämningsuppgifter i samband med laborationer och en avslutande dugga. För att du ska bli godkänd på momentet krävs att du har blivit godkänd på alla laborationer samt på duggan. För att få betyget VG krävs att du har fått VG på alla tre laborationer. De exakta kriterierna för VG anges i respektive laborationsinstruktion.

Momentet UPG2 examineras med en större individuell inlämningsuppgift och aktiv närvaro vid ett slutseminarium. Betygskriterierna anges i instruktionen för uppgiften.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-04-21