Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Examination


Examinationsmoment

I kursen ingår följande examinationsmoment:

  • UPG1 Laborationsuppgifter, 4 hp (U, G, VG)
  • UPG2 Fördjupningsuppgift, 2 hp (U, G, VG)

För att du ska bli godkänd på kursen krävs att du har blivit godkänd på båda delmomenten. Ditt kursbetyg blir då det bästa betyget från de två delmomenten.

När sätts betygen? För varje påbörjat examinationsmoment kommer examinator besluta om betyg senast 10 arbetsdagar efter kursens formella examinationsdatum. För kursomgången 2017 är detta 2017-05-05. Beslutet om betyget på helkurs fattas så snart som betygen för alla delmomenten är satta.

När räknas ett examinationsmoment som påbörjat? Ett examinationsmoment räknas som påbörjat när du lämnar in den första uppgiften som tillhör detta examinationsmoment, dvs. den första inlämningsuppgiften i samband med laborationerna, eller rapporten på din fördjupningsuppgift.

Vad händer om jag blir underkänd? Om du påbörjar ett examinationsmoment utan att bli godkänd på det så kommer du få betyget Underkänd (U), och då har du rätt att genomgå omprov. Datumen för omproven för kursomgången 2017 är 2017-08-25 och 2017-10-27. Läs längre nedan om hur omproven går till för de olika examinationsmomenten.

Inlämningsuppgifter

Följande generella regler gäller för redovisning och examination av inlämningsuppgifter:

När du är klar med en uppgift skickar du den till 729g09@ida.liu.se. Din inlämning kommer då att automatiskt bekräftas och få ett ärendenummer som du bör använda i all korrespondens i samband med den.

Format på ämnesraden. När du skickar in en uppgift ska meddelandets ämnesrad ha en specifik form så att uppgiften kan automatiskt tilldelas rätt person. Du hittar närmare information om detta i beskrivningen av respektive uppgift.

Om du får komplettering på en uppgift ska du skicka den nya versionen som ett svar på den bekräftelse som du fick för den ursprungliga inlämningen, så att allt hamnar i samma ärende.

Varje uppgift har två inlämningsdatum: Det första datumet anges i respektive instruktion. Sista inlämningsdatum för varje uppgift är kursens examinationsdatum (se ovan). Detta andra datum är en ”hård deadline” såtillvida att du inte ges möjlighet att komplettera eller lämna in nya uppgifter innan betyget sätts.

Varför ska du skicka in till det första datumet? Lämnar du in till det första datumet får du återkoppling och möjlighet till komplettering innan deadline, ifall någonting skulle behöva ändras.

För att hålla ett inlämningsdatum räcker det att du har lämnat in uppgiften senast första arbetsdagen efter detta datum kl 8. Om alltså datumet ligger på en fredag så ska uppgiften vara inlämnad senast måndag kl 8 (om inte denna dag är en helgdag).

Laborationsuppgifter

Momentet UPG1 Laborationsuppgifter examineras med ett antal inlämningsuppgifter i samband med laborationer samt ett avslutande individuell reflektionsrapport. För att du ska bli godkänd på momentet krävs att du har blivit godkänd på alla laborationer samt på reflektionsrapporten. För att få betyget VG krävs att du har fått VG på alla tre laborationer. De exakta kriterierna för VG anges i respektive laborationsinstruktion.

Omprov

Möjlighet till omprov för detta examinationsmoment erbjuds två gånger under året som följer kursen. De formella examinationsdatumen för kursomgången 2017 är 2017-08-25 och 2017-10-27. Detta gäller för omprov:

  • Du anmäler dig till omprovet via epost till examinator senast 10 arbetsdagar innan respektive examinationsdatum.
  • Du skickar in alla dina laborationsredovisningar igen (som om de vore nya inlämningar).
  • Du behöver inte skicka in din individuella reflektionsrapport; denna presenterar du istället muntligt vid omprov.
  • Examinator bekräftar din anmälan och bokar en tid med dig under veckan innan examinationsdatum.
  • Själva omprovet är ett muntligt prov där du presenterar din reflektionsrapport och svarar på frågor om laborationerna.

Fördjupningsuppgift

Momentet UPG2 Fördjupningsuppgift examineras med en större individuell inlämningsuppgift. Betygskriterierna anges i instruktionen för uppgiften.

Omprov

Möjlighet till omprov för detta examinationsmoment erbjuds två gånger under året som följer kursen. De formella examinationsdatumen för kursomgången 2017 är 2017-08-25 och 2017-10-27. För att delta i omprovet lämnar du in din rapport enligt den generella procedur som beskrivs ovan.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-04-03