Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

UPG1 4 poäng - Uppgift (U,G,VG)

UPG2 2 poäng - Uppgift (U,G,VG)

För att du ska bli godkänd på kursen krävs att du har blivit godkänd på båda delmomenten. Ditt kursbetyg blir då det bästa betyget från de två delmomenten.


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-01-27